Medar ne demektir?

  1. Dönme, dönüş
  2. Bir şeyin döneceği, devredeceği yer
  3.  Dönen bir şeyin merkezinin dayandığı yer, çevresinde dönülen nokta
  4.  mec. Dayanak, destek
  5. mec. Sebep, vasıta, vesile
  6. astro. Yörünge, mahrek
  7. Dönence

Medar olmak ne demektir?

Yardım etmek, yardımcı olmak, yardımı dokunmak demektir.

Medar kelimesinin kökeni nedir?

Ararpça bir kelimedir. Arapça dönmek anlamındaki "devr" kelimesinden türetilmiştir.

Medar kelimesiyle örnek cümle

İzale-i ye'sine medar olacak tesellilerin en kuvvetlilerini o bulur söylerdi. (Hüseyin R. Gürpınar)