Meddah nedir?

Halkın rağbet ettiği mekânlarda, halkın malı olan hikâyeleri, kendine özgü üslûbu, jest ve mimikleriyle anlatan, anlattığını canlandıran kişilere verilen ad.

Meddah, anlattığı hikâyede bulunan olağanüstü unsurları ayıklayarak, öykünün yaşanan hayata benzemesine özen gösterir.

Meddahın aksesuarları ve özellikleri
Meddah, hikaye anlatırken mendil ve makreme(pastav) kullanarak figürlerini, jest ve mimiklerini zenginleştirir. Meddahlar, taklit yeteneği üstün insanlardır. Bu sebeple, dramatize ettikleri rolu veya canlandırdıkları kişiyi kusursuz taklit ederler. Meddahlar, aynı zamanda, seyircinin nabzını iyi tutan, anlattıklarını zaman zaman seyircilerin beklentileri doğrultusunda değiştirebilen irticâl(doğaçlama) kabiliyeti olan kişilerdir. Meddahlık geleneği, yakın dönemlere kadar Anadolu'da devam etmiştir. Televizyonun yaygınlaşmasıyla, meddahlık toplumsal hayatımızdan çekilip gitmiştir.

Önemli Meddahlarımız

  • Kel Hasan Efendi
  • İsmail Hakkı Dümbüllü
  • Münir Özkul
  • Ferhan Şensoy
     

Meddah kelimesinin sözlük anlamı

Öven, metheden anlamlarına gelmektedir.