Mehabet ne demektir?

Büyük ve heybetli kimseler veya şeyler karşısında duyulan çekinme ve korku hissiyle karışık saygı demektir.

Bir diğer anlamı; büyüklük, ululuktur.

Mehabet kelimesinin kökeni nedir?

Arpça sakınmak anlamındaki heybet kelimesinden türetilmiş Arapça bir kelimedir.

Mehabet kelimesiyle örnek cümle

Dağlar ufkunda mehabet/ Ova ufkunda huzur/ Deniz ufkunda teselli duyulur (Yahya Kemal)