Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Kıymetli kardeşlerim malumunuz nesillerin eğitimi çok önemli. 20. Eğitim Şurası ise Aralık ayının ilk günlerinde bir araya gelecek. 24 Kasım ise Öğretmenler günü ve haftası kutlanacak. Bu münasebetle 2014 yılında kaleme aldığımız yazımızı bir kez daha önemine binaen dikkatlerinize arz ediyoruz….

Toplumu iki sınıf ıslah veya ifsat eder! Muallimler ve ümera! Âlimler ve idareciler! Yani öğretmenler ve yöneticiler! Bu iki sınıfın da en iyi örneği ve önderleri Peygamberlerimizdir! Hayatımızın her safhasında olduğu gibi hem ilimde, hem de yönetimde de önderlerimiz ve başöğretmenlerimizdirler! Toplumun manen ve madden güçlenmesini sağlayacak imanlı, ahlaklı, dürüst, dosdoğru ve adil işadamlarını, yargıçları ve siyasileri yetiştirecek bu Peygamber Varisi olan ilmiye sınıfıdır!

Ülkenin en ağır yükünü omuzlayan asker, polis, işçi, memur, esnaf ve tarım kesimini de imanlı ahlaklı ve dürüst yetiştirecek yine bu ilmiye sınıfıdır! Yani ilmiyle amil ve muhlis eğitimciler!

Asırlar boyu izzet ve onurumuzu, İslam Medeniyetimizi bizlere öğreten muallim ve müderris hocalarımızın eğitimleriyle kazanmıştık. O dönemlerde eşkıya, okuyamayan cahillerden çıkıyordu! Şimdi, ilmiye sınıfı, çağdaşlık modasıyla yozlaşıp yobazlaşarak, ahlaki değerlerini yitirince eşkıya okullarımızda yetişir hale geldi! Maalesef bugün terör örgütlerinin militan yetiştirmeleri için özel okullara ve üniversitelere ihtiyaçları yok! Çünkü mevcut okullardaki materyalist eğitim ve öğretmeyenler eliyle evliya nesil yerine, eşkıya nesiller yetişmeye devam ediyor! Evet! Sorumsuz, nemelazımcı, vurdumduymaz ailelerle, Devirimci ve Darwinci çağdışı öğretmeyen ateist ve faşist hocaların kurbanı, beynamaz, kumarbaz, eroinman, alkolik ve ahlaki değerlerini yitirmiş zavallı bir nesil! Milli Eğitim ruhuna zıt, millisiz materyalist bir eğitim ve bazı öğretmeyen hocalar yoluyla, can, mal, namus ve ahlak eşkıyası hababam sınıfı bir nesil üretilmeye devam ediliyor!

Askeriye ve polisiye tedbirleriyle, içinde kısas hükümlerinin olmadığı çağdışı batı ceza kanunlarıyla can, mal ve ahlak terörünün önlenemeyeceğini artık anlamalıyız! Gezi parkında gezenlerin, Kobani bahanesiyle sokaklara dökülenlerin öncülerinin cahiller yerine bazı okul hocaları öğretmeyenlerin olduğunu asla unutmamalıyız! Hz. Mevlana’nın “İnsan yetiştirme! İnsanı yetiştirecek insan yetiştir!” dediği gerçekten hareket ederek Yeni Türkiye’mizi yeni bir nesle emanet etmek için eğitimde milli inkılabı yapmak mecburiyetindeyiz! Bunun için de, aynı dertleri taşıdığımız ve çözümü için canla çalışan iktidarımız; Yeni Türkiye’de, iman, hayâ, edep, ilim ve irfan sahibi yeni bir nesil yetiştirmek amacıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün devlet kurumları seferberlik ilan etmelidir! Bu kurumların başına vakti ve nakdi adamlar değil, emin ve ehil olan vakfi ve hasbi adam gibi adamlar getirmeye devam etmelidir!

Milli Eğitimde görevde olan öğretemeyenlerin öğretmen yani muallim olabilmeleri için seminerlerle eğitilmelerine acilen başlamalıdır! Bu eğitimleri, ilmiyle amil, muhlis mürşid olan ilim ehline yaptırmalıdır. Öğretmenlerin maddi ve ailevi birleşim problemleri acilen ve acilen çözülmelidir. Bela ve musibetlerin bataklığı karma eğitim dayatmasına artık son vermelidir! İlkokuldan üniversite sona kadar kız ve erkek okulların önünü açmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin farz olan Cuma Namazına gelebilmeleri için en az üç saat Cuma iznini acilen ilan etmelidir!

Kur’an-ı Kerim, siyer ve ahlak dersleri göstermelik ders olmaktan çıkarılarak, zorunlu temel derse dönüştürmelidir! Din ve ahlak ders kitapları dâhil, tüm kitaplar dinimiz İslam’ın ışığında ilmi gerçeğe göre yeniden ehil kişilere yazdırmalıdır! Şubat tatilinde başarılı öğretmen ve öğrencileri Umre ziyaretine ve Kudüs’ü Şerif’e bedava göndermelidir! Milli şuura ve manevi değerlere sahip özel okulları desteklemeyi artırarak devam etmelidir! Bundan sonra öğretmenleri KPSS ile beraber sözlü sınavla özenle seçilerek almalıdır! Öğretmen sınavlarını bakanlıktan alıp, mutlaka şehirlerde yaptırtmalıdır! Okuldan daha fazla toplumu etkileyen medyayı sıkı denetlemeli! TV ve internetlerde ahlaksız yayınlara asla izin vermemelidir! İktidarımızın tüm bunları yapacak yetkiye, güce ve desteğe sahiptir! Ve hiçbir mazereti de yoktur! Unutmayalım ki; İslami hukukumuzu, harflerimizi, medeniyetimizi, tarihimizi ve tüm ahlaki değerlerimizi deviren devrimleri devirip, milli bir nesil yetiştirmeden, Yeni Türkiye ideali sadece hayallerimizde kalacaktır! Allah korusun! Öğretmenler Haftası münasebetiyle iktidarımıza yaptığımız bu uyarı ve tavsiyelerimizle, vefat eden muallimlerimizi rahmetle, hayatta olanları hürmet ve muhabbetle anıyoruz. Makamları Cennet olsun. Nebevi ve Rahmani metotla iman, ıslah, ihsan, ilim ve irfan nesli yetiştirmekte olan öğretmenlerimize selam olsun!

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter: @sevkiyilmaz

Facebook:  @sevkiyilmaztr    @sevkiyilmaz1955

İnstagram: sevkiyilmaztr