Mühr-ü Süleyman nedir? "Mühr-ü Süleyman"ın üzerinde ne yazar? Sülleyman'ın yüzüğünün alametifarikası nedir?

Mühr-ü Süleyman nedir?

Süleyman peygamberin yüzüğüne verilen addır. Bu yüzüğün üstünde "İsm-i Âzam" yazılı olduğu söylenir.

Necip Fazıl'ın İslam'ın orduya tesirleri hakkındaki düşünceleri Necip Fazıl'ın İslam'ın orduya tesirleri hakkındaki düşünceleri

Süleyman bununla bütün yaratıklara hükmedermiş.  Bu mühür üzerinde iç içe girmiş iki eşkenar üçgen bulunurmuş. Yahudiler bu işaretteki her bir açıya bir peygamber (Ibrahim, Ishak, Yakup, Mûsâ, Harun, Davud) isnad ederler. Süleyman Peygamber bir gün bu yüzüğü bir dev'e çaldırmıştır. Yıllar sonra eline geçire bildiği bu yüzük ile tekrar idareyi ele geçirmiştir.

Yüzüğün üzerindeki üçgenler tılsımlı kabul edildiğinden edebiyatta sevgilinin dudağı bu mühre benzetilir.