Mütehammil ne demektir?

Tahammül eden, katlanan, dayanıklı demektir?

Arapça bir kelimedir. Arpçada dayanmak anlamındaki "tahammül" kelimesinden türetilmiştir.

Mütehammil kelimesiyle örnek cümle:

Harcanmaya mütehammil vücudumu, onların sıhhatli zamanlarının çocuğu oluşuma borçlu bulunduğumu düşündüğüm çoktur. (Yahya Kemal)