Müzikalite nedir?

Ahenk, armoni. Müziksel unsurlara yer vermek suretiyle şiirde temin edilen ahenktir. Eskiden beri kimi şairler, saf şiir avcıları, şiirde müzikaliteyi sağlamak için birçok yollara başvurmuştur. Şiir ve müzik, birbirinden hep istifade etmiş, ediyor ve edecek olan iki sanat koludur. 

Sanatçıların müzikalite hakkındaki sözleri


Ahmet Haşim, bir bakıma şiiri "söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın mutavassıt bir lisan" olarak görür. 

Andre Gide, şiirdeki müzikaliteyi şöyle değerlendirir: "Bir mısraın musiki değerinin, bir sıra ses perdeleri üzerine kurulmuş asıl musiki ile bir ilgisi, teganni(şarkı söylemek) ile müşterek bir tarafı yoktur. Ben burada, vezinle ahengin, heyecanla düşüncenin o gizli anlaşmasına musiki diyorum."

Abdülhak Şinasi Hisar da der ki: "Güzelliğe ulaşmak isteyen her cümle, hakiki bir sanat eserinin her cümlesi, fikrin vuzuhuyla musikinin iphamı(belirsizliği) arasında bir tevazün[denklik] notu ve noktasıdır. Her cümlede bu iki unsurun dereceleri ilânihaye azalıp çoğalabilir. Ve cümlelerin kafilesini kâh bir, kâh öteki tarafa getirip götüren meddücezirler(gelgitler) vardır. Lakin bu tevazünde her iki unsurdan da birer parça bulunması lazım geliyor." ("Edebiyata Dair Küçük Notlar")

 

TDK'ye göre anlamı

Müziğe uygun özellikleri taşıma.

Kelimenin kökeni

Fransızca kökenlidir. Dilimize musicalité kelimesinden geçmiştir.