Nafiz ne demektir?

Bir şeyin bir tarafından girip içine işleyerek öbür tarafından çıkan demektir.

Mecazen içe işleyen, çok tesir eden, etkili, nüfuzlu demektir.

Nafiz kelimesinin kökeni nedir?

Arapçadaki içine girmek anlamındaki "nüfz" kelimesinden türetilmiştir.

Nafiz kelimesiyle örnek cümle:

Bu iki büyük adamın gördükleri işi henüz nâfiz bir nazarla tefrik edemiyoruz. (Yahya Kemal)