Nüfus sayımı nedir? Nüfus sayımı neden yapılır? İlk nüfus sayımını kim yapmıştır? İlk modern nüfus sayımını kim yapmıştır? Nüfus nedir? Nüfus sayımı hangi istatistikleri gösterir?

NÜFUS NEDİR?

Sınırları tanımlı bir bölge üzerinde belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısı olarak tanımlanabilir.

NÜFUS SAYIMI NEDİR? NÜFUS SAYIMI NEDEN YAPILIR?

Nüfus sayımı, demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi olarak tanımlanabilir. Dünyada ilk nüfus sayımını M.Ö. 3000 yılında çinliler yapmıştır. Modern nüfus sayımını ise 1800'lü yıllarda iskandinav ülkeleri yaparken, Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında gerçekleşmiştir.

Nüfus sayımı devletlerin belirli istatistikleri öğrenmeleri için gereklidir. 

Nüfus sayımları:

Nüfusun cinsiyet yapısı

Ortalama yaşam süresi ve yaş grubu

Doğum-ölüm

Okuryazar oranı

Nüfus artış hızı

Çalışan nüfusun sektörel dağılımı

Kır ve şehir nüfusunun dağılışı 

hakkıdna bilgi vermektedir.