Semendire nasıl alındı? Semendire ne zaman alındı? Semendire Kuşatması...

Semendire Kuşatması, 1459 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan İmparatorluğu arasında geçen ve Semendire 'nin Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesiyle sonuçlanan kuşatmadır. Fatih Sultan Mehmet Han önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu çok sayı da asker ile kale ve çevresini önceden kuşatmış, kale içerisinde Osmanlıyı destekleyen birliklerin ve kalenin komutanı Lazar Brankoviç'in ölümü sonrası tahta geçen eşi Helena, kalenin anahtarını Fatih Sultan Mehmet Han'a teslim etmiştir.

Kuşatma öncesi kale içerisindeki görüş ayrılıkları kalenin teslimini hızlandırmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu 1458 yıllında etrafta bulunan ve bölgenin en önemli kalelerini ele geçirmiş ve bölgeye yerleşmeye başlamıştı. Büyük bir ordu ile bölgede bulunan Fatih Sultan Mehmet Han, Semendire ve etrafını kuşatma altına almıştı. Kale içerisindeki huzursuzluktan ve anlaşmazlıktan haberden olan Hükümdar stratejik hamleler yaparak kaleyi yönetim ve baronlarından teslim aldı.

O gerçek ortaya çıktı! Saddam'ın300’den fazla rehinesi İngiltere'ye dava açacak! O gerçek ortaya çıktı! Saddam'ın300’den fazla rehinesi İngiltere'ye dava açacak!

semendire

Kalenin teslim olmasıyla birlikte kuşatma kaldırıldı ve kale içerisinde büyük bir askeri birlik yerleştirildi. Kalenin en büyük kilisesi camiye dönüştürüldü. Sancak beyi olarak, Minnetoğlu Mehmed Bey getirildi. Minnetoğlu Mehmed Bey bölgeye mescitler inşa ettirdi.

Sırbistan seferlerine katılmış olan Fîruz Bey ise zaferin hatırasına kale içerisine hamam yaptırdı.Bölgede birçok genişletme ve dönüşüm çalışmaları başlatıldı.1467 yılından itibaren Braniçeva vilâyeti büyük ölçüde genişletildi.Bölge Semendire olarak adlandırıldı ve sancak beyliği olarak tayin edildi.

Osmanlı İmaratorluğunda Semendire olarak bilinen bölge “Dârü’l-guzât ve’l-mücâhidîn” unvanıyla anıldı.

Sonuçlar

  • Bölge genişletilerek sancak beyliği yapıldı.
  • Bölgede Osmanlı imparatorluğunun varlığı arttı.
  • Stratejik bölgelerin alınması kolaylaştı
  • Kale ilerleyen tarihlerde yeni surlar ve hendeklerle güçlendirildi.
  • Kale askeri açıdan önemli hale getirildi.