Polye nedir? Polyenin özellikleri nelerdir? Polye nasıl oluşur? Polye nerelerde görülür? Karstik şekiller nelerdir? Dış kuvvet nedir?

Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ovadır. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır.

Dolin ve uvala gibi farklı boyutlarda erime çukurlarının birleşmesiyle oluşan, genişlikleri 40–50 km'ye kadar ulaşabilen erime çukurlarıdır. 

Toroslar'da yaygın olarak görülmektedır. Tarıma elverişli, verimli arazilerdir, ve etraflarındaki arazinin karstik olması nedeniyle, çorak ve kurak olabilirler.

Polyeler çevrelerine göre çukur alanlar olduklarından yağış suları genelde dışarı akamaz. Toplanan suları zaten geçirgen olan karstik kayaçlar düdenlerle yeraltı akışına drene ederler. Ani yağış ve sel durumunda düdenler tıkanır, polye tabanında gölcükler oluşur. Bu durumda polyelere Gölova adı da verilir

Türkiye'deki büyük polyelerden bazıları:

Kestel ovası (128 km²), bozova (114 km²),Elmalı polyesi (200 km²), Muğla (48 km²) ve Gembos (42 km²) ovalarıdır.