'Reddetmek' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "reddetmek" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimize Arapçadan girmiş birtakım kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek yardımcı fiilleriyle birleşirken sondaki sesler, asıllarına uyarak veya asıllarının etkisinde kalarak çift sese dönüşür. Bu tür birleşik fiiller bitişik yazılır.

Reddetmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek.
  2. Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak.
  3. Yalanlamak, çürütmek.

Reddetmek kelimesiyle örnek cümle

"Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti." (Sait Faik Abasıyanık)