Serkeş ne demektir?

Kafa tutan, başkaldıran demektir.

Serkeş kelimesinin kökeni nedir?

Farsçada, baş anlamındaki "ser" ve çeken anlamındaki "keş" kelimesinin terkibinden meydana gelmiştir.

Serkeş kelimesi ile örnek cümle:

"Ün salmış nice serkeş efeleri kendime bent etmiş, nice açları doyurmuş, nice çıplakları giydirmiş."  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)