Ahmet Kavlak yazdı: İsrail ve Hristiyanlık Ahmet Kavlak yazdı: İsrail ve Hristiyanlık

Yılmaz, "İşte Ana Yasamız ve Ana Hayat Yasamız Kur'an-ı Kerim’de Siyonist  İsrailoğullarının geçirdiği ve geçireceği devreler ve sonlarının nasıl biteceğinin müjdeli mesajları" alt başlığıyla Siyonist sömürü saltanatının yıkımına dair ilahi mesajların tefsirini yaptı. Ve bu İlahi mesajların gereği Yahudi İsrail ve iş birlikçilerinin yenileceğini ifade etti.

Siyon-Haç İşgal ve zulmünün önlenmesi için Müslümanların izlemesi gereken bir eylem planı olduğunu belirten Yılmaz, bunları şu şekilde sıraladı:

  1. İmani Eylem (Kayıtsız, şartsız ve İtirazsız Allah’ımıza Tevhidi İmana dönmek!)

  2. Ahlaki Eylem (Dürüstlük, Sadakat, Emanet, Ehliyet ve Meşveret erdemlerini yaşamak)

  3. İhvani Eylem! (Particilik, Mezhebçilik ve Irkçılık hastalıklarını Kuranı Kerim ve Sünneti Seniyye ile tedavi eden İman ve İslam Kardeşliği)

  4. İttifaki Eylem! (İlimde, İktisadda ve Savunmada İslami Birlik ve beraberlik)

  5. İktisadi Eylem! (Tüm Zalim Ülkelerin Mallarına boykot!)

  6. Siyasi Eylem! (Müslüman Ülkeleri BM Güvenlik Konseyi)

  7. Silahlı Eylem!! (Tüm Müslüman Ülkeler Birleşik Ordusu!)

  8. Ve Manevi Eylem! (Milli ve Ahlaki Eğitim ile Dua! dua! dua!) eylemlerini acilen hayata geçirmeliyiz!

Yılmaz, adeti olduğu üzre yazısını konuya dair bir duayla noktaladı:

Ey Rabbimiz Allah (c.c), Sana kulun ve elçin Hz. Nuh (a.s) Efendimizin şu duasıyla yalvarıyoruz!;
“Ey Rabbim! Gücümüz tükendi, çaresiz kaldık! Mücadelemizde  yenik düştük; Kafir ve zalimlere karşı bize acilen yardım et! Onlardan İntikamımızı al Allah’ım!” Amiin
“Ey Rabbim! Yeryüzünde bir tek kâfir bile bırakma, bunları yok ettiğin gibi, diğer zalimleri de azabınla kahreyle!”
“Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime mümin olarak girenleri ve diğer bütün inanan erkek ve kadınları rahmetinle bağışla ve yeryüzünde zulüm ve inkârı egemen kılmaya çalışan zalimlere başarısızlık, hezimet, çöküş ve yıkımdan başka bir şey nasip etme Yâ Rab!”
Amiin...

Vallahi Billahi Yahudi İsrail ve işbirlikçileri yenilecek! Yok olacak! Toz olacak! Makale: Vallahi Billahi Yahudi İsrail ve işbirlikçileri yenilecek! Yok olacak! Toz olacak!