Şiraze nedir?

Deriyle ciltlenen kitaplarda yaprakla, formaları cilde bağlamak için sırtlarındaki dikiş ve ipliklere tutturulan ve kitabın dağılmasını önleyen ince şerit şeklinde ibrişim örgü. Şiraze, ciltlemede çok önemli bir unsurdur. Şirazenin düzensiz olması kitabın çabucak dağılmasına sebep olabilir.

Mecazen; nizam, temel, düzen, esas demektir.

Şirazeden çıkmak ne demektir?

Dağılmak, bozulmak, yoldan çıkmak demektir. Deyim de yukarıda bahsettiğimiz kelimeden gelmektedir.

Şiraze kelimesiyle örnek cümle:

Kopup damarları şîrâzesiz kitâba döner / Kalır sahâyifi yerlerde rast gelen çiğner. (Mehmet Âkif)

Spor terimi olarak şiraze nedir?

Pehlivan kispetinin paçasına şiraze denir.