Araştırmacı-yazar Soner Yalçın, İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Efendi'nin vefatının ardından mahallesine dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Toplumsal barışı işaret eden Yalçın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in Mormon tarikatı mensubu olmasını hatırlatarak Mahmut Efendi'ye aynı saygının gösterilmediğini vurguladı.

İsmailağa Cemaati ile Hristiyan Mormonların benzerliklerini sıralayan Soner Yalçın, ''Rahmetli Mahmut Efendi ile çok ayrı dünya görüşlerine sahiptik. Bu düşmanlık yapacağımız anlamına gelmez. Birbiri­mizi anlamak zorunda­yız, birbirimizin hayatına müdahale etmememiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Toplumsal barış böyle sağlanır.'' ifadeleriyle eleştirilerini sıraladı.

İşte Yalçın'ın söz konusu yazısı:

(İlk perde)

Erdoğan: Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmeliyiz Erdoğan: Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmeliyiz

Mahmut Ustaosmanoğ­lu

Ya da bilinen adıyla Mah­mut Efendi…

Nakşibendi Halidi ko­luna mensup İsmailağa cemaati lideri…

Perşembe günü vefat etti, uzun sakallı, cübbeli, şalvarlı, sarıklı kıyafetli bin­lerce insanın katılımıyla cu­martesi toprağa verildi.

İnandığı gibi yaşamış 93 yaşındaki bir insana her daim olduğu gibi “karşı mahallenin” sosyal medya hesaplarından hakaret eden paylaşımlar yapıl­dı. En hafifini yazayım:

Kimi “tarikatların panze­hiri” laikliği hatırlattı, kimi “yeni şeyh atamasının” Türk Ceza Kanunu'na ay­kırı olduğunu belirtti, kimi de cenazenin kadınlara yasak olmasını konu etti…

(İkinci perde)

Milliyet gazetesinin pazar günü manşetinde ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin eşi Cheryl Fla­ke vardı:

Cheryl Flake, evinin kapılarını Milliyet'e açtı.”

Röportaj, “İstanbul'u şöy­le sevdik, Göcek'e bayıldık, evimizde Türk fotoğraflar var, Maraş dondurması harika” üzerineydi!

Maalesef, “Turkish ke­bap çok güzel” röportajı­nı aşamıyor Türk medyası! Bu da son benzeri oldu…

Bu “iki perde” arasında fark var gibi gözükmüyor değil mi? Oysa var:

İKİ CEMAAT BENZERLİĞİ

Biri, Müslüman…

Diğeri, Hıristiyan…

Biri, Nakşibendi Ha­lidi'ye koluna mensup İsmailağa cemaati…

Diğeri, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi koluna mensup Mormon cemaati…

Birinin merkezi İstanbul Çarşamba ise…

Diğerinin merkezi ABD Utah…

Nakşibendiler arasında daha köktenci olduğu gibi Mormon grupları arasında da aşırılar var. Her ikisi de kapalı dini yapılar…

Her ikisi de tecrübeye oluşan güçlü sezgisi mis­tik/ezoterik yaklaşıma sahip: Seçilmişlik-kurtarı­cılık…

Her ikisinde de:

-Dayanışmacı topluluk duygusu var.

-Tarikatı yaymaya daya­lı “misyoner” hizmetleri­ne önem verirler.

-Allah'a geri verene kadar vücutlarını koru­mak için alkol gibi madde­lerden uzak dururlar.

-Erkeklerin çok eşliliği­ni desteklerler…

-Kadınların cinsiyet rolle­ri aynıdır; ikincil plandadır­lar. En az beş çocuk ister­ler. Kürtaja karşıdırlar.

-Kadınlara kıyafet zorun­luluğu vardır…

-Ticaretle uğraşırlar…

-En büyük para kaynağı bağışlardır…

Her ikisinin de başı kimi zaman cinayet vs. ile derde girer!

Kuşkusuz ayrı oldukları ritüeller de var; erkeklerde uzun saç ve sakal Mor­monlar'da yasak.

Uzatmayayım. (Özün­de tarihsel akışları birbirine paralel olarak ilerlemiş iki dini hareket; Ahmediler ve Mormonlar birbirine daha benzer. Ki Mormon akademisyen olan Garth Jones, İslam ile Mormon ilişkisi konusunda uzun yıllar çalıştı…)

Anlatmak istediğim şu aslında:

HOŞGÖRÜNÜZE NE OLDU

Evet, ABD Ankara Büyü­kelçisi Jeffry Flake on kar­deşi beş çocuğu olan tam bir Mormon.

“Modern laiklik” kavra­mının dünyaya yayıldığı ül­kelerin başında ABD gelir.

ABD'nin federal veya devlet düzeyinde bir resmi dini bulunmamaktadır.

ABD, hem Batı hem de dünya tarihinde açık­ça seküler olan ilk ulus olmuştur.

ABD devleti dini gruplara maddi yardımda bulunmaz.

İşte bu ABD, bir Mormon mensubunu Ankara'ya bü­yükelçi olarak gönderdi. Çünkü onun diniyle-inan­cıyla ilgili değil…

Mormon büyükelçinin eşiyle röportaj Milliyet gazetesinin manşetine ta­şıdı. İlk kez bir Mormon ailesinin Ankara'da elçilik görevinde olmasına rağ­men tek soru sorulmadığını geçelim…

Mormon hanımefen­di Cheryl Flake'nin “suya sabuna dokunma­yan” sözleri gazete manşe­tinde yer alırken, Mahmut Efendi'nin vefatı üzerine medyada onca laf söyle­meyi nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Oysa. İkisi de cemaat mensubu. Ve “Atatürk­çü” bir gazete cemaat mensubuna manşetinde yer verirken, arkasından yüzbin kişinin yürüdüğü cemaat liderinin cenazesi­ni küçük haber bile yap­mıyor!

Laiklik bu mu? İnan­ca düşmanlık ile laikliği bir­birine karıştırmıyor muyuz?

İlköğretim düzeyi bilinçle­ri ile kimileri ne koca laflar ediyor? On binler “şeyh” bildikleri din adamının tabutu ardından yürüyorsa bunu kavramaya çalışmak şart değil mi?

Erdoğan bu cenazeye gidiyor laf ediliyor, Kılıç­daroğlu Hacı Bektaş-ı Veli törenine gidiyor laf edilmi­yor! Bu ikilemi tartışmak gerekmiyor mu?

Sanıyorum insanlar bil­mediklerinden korkuyor.

Rahmetli Mahmut Efendi ile çok ayrı dünya görüşlerine sahiptik. Bu düşmanlık yapacağımız anlamına gelmez. Birbiri­mizi anlamak zorunda­yız, birbirimizin hayatına müdahale etmememiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Toplumsal barış böyle sağlanır.

Mormon Cheryl Flake'e karşı hoşgörünün yüzde birini kendi inanmış insanını­za da gösterin lütfen.