Takti ne demektir? Tefile nedir?

Takti ne demektir? Takti kelimesinin sözlük anlamı nedir? Taktinin esasları... Taktiye örnek... Tef'ile nedir?

Edebiyat 14.10.2021 - 18:47 14.10.2021 - 19:05

Takti ne demektir?

Aruzda, bir mısrayı yazılmış olduğu veznin cüzlerine ayırmadır. Şiirin veznini bulmayı ve bulunan vezne göre şiiri ahenkli şekilde okumayı sağlar. Taktide teleffuz, okunuş esas alınır. Birbirlerine ulanan kelimelerin ulandığı şekle dikkat edilir. Bileşik heceler birisi uzun diğeri kısa olmak üzere iki hece olarak değerlendirir.

Takti kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Sözlük anlamı, kesmek parçalamak demektir.

Taktiye örnek:

Nâlemi zem/zeme-i mür/g-ı seherden / sorasın

Derd-mend ol/duğumu has/ta ciğerden/ sorasın (Fuzuli)

Tef'ile nedir?

Aruzdaki vezinleri meydana getiren fe-a-le kelimesinden türetilimiş kelimelere verilen addır. Bunlara cüz' de denir. Mesela Fâilâtün fâilâtün fâilün vezninin her bir kel imesi veznin tef' ilesi veya cüz'üdür. Tef'ileler birleşerek vezinleri oluştururlar.

Aruz vezninde hece türleri için: https://www.habervakti.com/aruz-veznine-gore-hece-turleri?preview=true

Yorumlar