Tasım ne demektir?

Tasım veya kıyas mantıkta, birisi orta terim olmak üzere "öncül" adı verilen iki önerme ile bu iki öncülden zorunlu olarak çıkarsanan ve ardıl adı verilen üçüncü bir önerme biçimde ifade edilen ya da edilebilen kanıttır.

Mantıkta tasım (kıyas) örneği

İnsanlar ölümlüdür.

Sokrates insandır.

O hâlde Sokrates ölümlüdür.