Gazeteci-yazar ve aktivist Abdurrahman DİLİPAK da bu etik eleştiri konusuna katılanlar arasında idi. Abdurrahman DİLİPAK Twitter hesabında Ümit KARACA isimli Twitter kullanıcısının paylaşmış olduğu Uşak eski valisi Funda KOCABIYIK’ın ‘’denetimine’’ ilişkin videosunu alıntılamak suretiyle ‘’Vali var, vali var. Biri yanlış yaptı diye eleştirirken keşke Recep Yazıcıoğlu gibi güzel örneklere aynı şekilde sahip çıkabilseydik’’ şeklinde değerlendirme ve eleştiride bulunmuş idi. Bu eleştiri üzerine Uşak eski valisi Funda KOCABIYIK vekili tarafından gazeteci Abdurrahman DİLİPAK hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün tarihli 7 numaralı karar celsesinde mahkeme, gazeteci Abdurrahman DİLİPAK’ın kullanmış olduğu ifadelerin ‘’İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ve ELEŞTİRİ HÜRRİYETİ’’ kapsamında kaldığını belirtmek suretiyle CMK m.223/2-a (yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı) hükmü gereğince beraatine karar verdi.

20/06/2023 TARİHLİ CELSEDE İDDİA MAKAMI, GAZETECİ ABDURRAHMAN DİLİPAK’IN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçivan'dan ayrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçivan'dan ayrıldı!

Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 20/06/2023 tarihli 6. Celsede iddia makamı gazeteci-yazar Abdurrahman DİLİPAK’ın beraatine karar verilmesini talep etmiş, Uşak eski valisi Funda KOCABIYIK vekili ise iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunma adına süre istemişti.

MAHKEME, DİLİPAK’IN BERAATİNE KARAR VERDİ!

Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 15:00’da başlayan karar celsesine Abdurrahman DİLİPAK ve avukatı Fatih ŞEN, Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Gerçekleştirilen yargılama sonucunda gazeteci-yazar Abdurrahman DİLİPAK’ın Uşak eski valisi Funda KOCABIYIK’a yönelik ifadelerinin ‘’İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ve ELEŞTİRİ HÜRRİYETİ’’ kapsamında kaldığını belirterek, CMK m.223/2-a (yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı) hükmü gereğince beraatine karar verdi. Dilipak, lehine hükmedilen beraat kararı Kocabıyık vekili tarafından 7 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşecek.

 DİLİPAK, KARAR CELSESİ ÖNCESİNDE VEKİLİ ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE YAZILI SAVUNMA DİLEKÇESİ VERDİ!

Dilipak, karar celsesi öncesinde avukatı Fatih ŞEN aracılığıyla mahkemeye yazılı savunma dilekçesi verdi. Bu dilekçede aynı zamanda kendisinin de yakın dostu olan rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu’nun uygulamalarından örnekler verme suretiyle davaya ve dolayısıyla Dilipak’ın eleştirisine konu olay ile ilgili olarak gerek yerel gerek ise de sosyal medyada Kocabıyık’ın ‘’Halkı azarlayan vali’’ olarak anımsandığını, eleştirisinin bu algının olmaması gerektiği yönünde olması ile birlikte güzel örnek olarak Yazıcıoğlu’nun örnek alınması gerektiğini belirtti.