'Varoluş' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "varoluş" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Varoluş ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı.

Varoluş kelimesiyle örnek cümle

"Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir." (Tarık Buğra)