Yakup Kadri'nin Bir Sürgün romanının özeti

Kibar ve devlet düşkünü bir ailenin ihtimamla büyütülen oğlu Hikmet, fazla okuduğu ve yabancılarla fazla temasta bulunduğu, esasen ailece Sultan Murat taraftarı tanıdıkları için, genç yaşta İzmir'e sürülür. Orada duramayan doktor Hikmet, 1904 temmuzunda Paris'e kaçar. Öğrenimini burada tamamlayacaktır. Paris'te tanıştığı Ragıp Bey, onun bazı teşebbüslerine aracılık eder. Fakat yabancı bir çevrede iş aramak, dost edinmek, kısaca yaşamak doktor Hikmet'e pek zor gelir. Sevdiği Arlette'in ve ailesinin gösterdikleri yakınlıkta bile bir kazanç gayesi vardır. Hikmet giderek para konusunda sıkıntıya düşer, hastalanır. Dostu Dr. Pienot'nun önleyemediği verem, altı yedi hafta içinde hızını artırır. Doktor Hikmet'in günleri artık sayılıdır. 

Romandaki karakterler:

  • Doktor Hikmet
  • Cemal
  • Ragıp Bey
  • Monsieur Jean Lavaliére
  • Madame Lavaliére
  • Arlette
  • Albert
  • Dr. Foissard ile Dr. Pionet
  • Rus Devrimcileri

Roman ne zaman yayımlandı?

Yakup Kadri'nin bu eseri 1937 yılında yayımlanmıştır.