'Yarımada' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "yarımada" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır? 

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Yarımada ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara parçası.

Yarımada kelimsiyle örnek cümle

Anadolu bir yarımadadır.

Balkan Yarımadası.