Yapılan açıklamada DSÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa ve yasalarını kendi meşruiyet temelinde açıkça tasfiye etmek istediği konusunda başta cumhurbaşkanı olmak üzere, TBMM Başkanı, partilerin genel başkanları, grup başkanları, yeni bakanlar, MİT, GKB ve DİB’nin dikkatini çekerek, uyarıda bulunacaklarını bildirdiler.

5gvirusnews-Platformu yayınladığı basın açıklamasında, DSÖ'ye Avustralya, Bosna Hersek, Kolombiya, Avrupa Birliği Üye Devletleri, Japonya, Monako, Kore Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından önerilen bazı maddelerin, 2005 yılındaki Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde değişikliğe gidilmesini istedikleri ve bunun da kabul edildiği belirtildi.

Sözcüler ilgili değişikliğin yakın zamanda oylanacak (Mayıs 2024) olan UST’deki 307 maddenin değişiklikle ilgili olduğu için,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yapılan değişikliği karşı ret cephesini büyütmek istediklerine vurgu yaptılar.

5gvirusnews-Platformu DSÖ’nün yaptığı değişiklik, süreç ve konuyla ilgili gerekçelerini şöyle açıkladılar;

GEREKÇEMİZ;

TBMM üyelerinin, 27 Mayıs 2022 tarihinde 75. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) değişiklikleri ile ilgili, kabul ya da reddetme konusunda oy kullanmasını talep ediyoruz.

A-UST'nin 59. Maddesinde yapılan değişiklikler, gelecekteki değişikliklerin yürürlüğe girme süresini 24 aydan 12 aya indirecek ve ret veya çekincelerin sunulma süresini de 18 aydan 10 aya indirecektir.

-Bu değişikliklere itiraz ediyoruz.

B-UST'nin 61. Maddesi uyarınca, TÜRKİYE’de dahil olmak üzere her ülke bu değişiklikleri reddetme yetkisine sahiptir, ancak bu tür bir ret, kabul edilmesinden sonraki 18 ay içinde olmalıdır. Bu da Kasım 2023'de sona ereceği için önceden yapılması gerekiyor.

C-UST'de 27 Mayıs 2022 tarihinde kabul edilen değişiklikler hakkında TÜRKİYE Vatandaşları ve/veya kamuoyu bilgilendirilmemiş ve TBMM’de görüşülmemiş ya da oylanmamıştır. Bu durum, Uluslararası Sağlık Tüzüğü Değişiklikleri Çalışma Grubu (WGIHR) tarafından 307 maddenin değişiklik önerisinin görüşüleceği Mayıs 2024 yılında daha da karmaşık duruma getirecektir.

Zaten bu değişiklik de açıkça görülmese de Mayıs 2024’de yapılacak 307 maddenin değişikliğine hizmet edecektir. Çünkü DSÖ’nün, yeni dünya düzeni projelerini topluma dayatmak için ilgili değişikliklerin kabul edilmesine acil ihtiyacı vardır.    

Türkiye halkı, böylesi hayati bir meselede uluslararası hukukta yasal olarak bağlayıcı duruma getirecek olan bu değişikliklere ilişkin görüşlerini ifade etme fırsatı hiç olmamıştır!

Ve biliyoruz ki bu durum TBMM üyelerinin de bilgisi dışındadır. Onun içindir ki bu konuda TBMM’de halka açık özel bir oturum yapılması zarureti vardır. Bu konuda, “millet’in ferdi” olarak hangi parti ve hangi “millet-vekili”nin ne dediğini görmek, bilmek, duymak istiyoruz ve onları tek tek bu konudaki düşüncelerini açıklamaya davet ediyoruz.

TALEBİMİZ;

Meteorolojiden 17 il için kuvvetli yağış uyarısı! Meteorolojiden 17 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Öncelikli olarak, Türkiye halkının iradesine saygı gösterilmesini ve 27 Mayıs 2022 tarihinde Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü!nün 59.maddesinde yapılan değişikliği, UST’in 61. Maddesi gereği  ret etme hakkımızı kullanmak üzere TBMM’nin gündemine gelmesi ve konuyla ilgili oylama yapılmasıdır.

Bu vesile ile, yeni seçilen bütün milletvekillerini bu konuyu incelemeye ve bu konuyu “Kuva-yı Milliye ve Müdafa-yı hukuk” anlayışı ile “Misak-ı Milli”yi kabul eden meclisin inanç ve cesareti ile gündemlerine davet ediyoruz.

Yapılan açıklamanın sonunda, “Selam, Hakk’ın ve Halk’ın dostlarına olsun.” denildi.