12.12.2014, 00:00

"Allah (cc), nerede ve ne zaman ilahımız olacak?!”

“Ey Kullarım! Bugün, kıyamete kadar hiçbir değişim ve düzeltmeye ihtiyaç bırakmayan, bütün çağlara ve toplumlara uygulanabilecek olan Dininizi kemale erdirdim. Böylece size İslam nimetimi tamamladım. Ve Size din olarak, bir tek Allah’a kulluk etme esasına dayanan ve bütün peygamberlerin insanlığa getirdikleri inanç ve yaşama sistemi olan İslam’ı seçtim. Ve size gönderdim. (Maide S.3)” İlahi mesajı, en son indirilen ayettir. Bu ayeti kerime, İslam Nizamının tek düzenimiz olduğunu, huzur ve saadet için başka yol ve basamak aramamamız gerektiğini açıkça ilan ediyor. Sadece “Ben Allah’a (cc) İnanıyorum, beni ve her şeyi Allah yarattı. O, yaşatır. O, rızıklandırır. O, öldürür. O, diriltir.” demekle Mü’min ve Müslüman olunsaydı, Firavun da, Ebu Cehiller de Mü’min olurlardı! Çünkü o azılı zalim ve Kâfirlerin bu manada Allah’a (cc) iman ettiklerini Kur’an-ı Kerim haber vermektedir. (Lokman S.25, Zümer S.38 ve Ankebut S. 61.Ayetler). “O Müşrik kâfirlere, gelin Allah’ın (cc) gönderdiği Kur’an’ın ilkelerine, helal ve haramlarına uyun ve hayatınızı ona göre düzenleyin!’ dendiği zaman, ‘Hayır; biz ancak Atalarımızın İzine ve Onlardan gördüğümüz töre, gelenek ve ideolojilere uyarız! Onların uygulamalarını hiçbir kritiğe tabi tutmadan körü körüne taklit ederiz! Öyle ya, siz atalarımızdan daha mı akıllısınız?’ diye cevap verirler. İyi de, peki ya şeytan onların Atalarını cehennem ateşine çağırmış ve onlar da şeytanın çağrısına uyup doğru yoldan çıkmış iseler, yine de Atalarınızın izinden mi gideceksiniz?”( Lokman S.21) ayetindeki İlahi mesaj, Mümin ile Kâfiri ayıran İnanç çizgisidir. Yani, Allah’ın (cc) yaratıcılığına, yaşatıcılığına ve yöneticiliğine İmandır. Hıristiyan ve Yahudi âlemi gibi birçok batılı din mensupları yaratıcılığına İman ettikleri Allah’ın yöneticiliğine inanmadıkları için müşrik, kâfir ve zalim oldular. Ebu Cehiller; Okula, Kışlaya, Ticarete ve Yargıya yani Hayatımıza Allah’ın (cc) ilkesi İslam Düzenini karıştırmadıkları için Batıl ve Şirk batağına daldılar. Din işi ayrı, Devlet ve Dünya işi ayrı inancıyla müşrik tipi kâfir oldular. “Allah (c.c), her şeye ve her şeyimize karışır. Hâkimiyet kayıtsız şartsız yalnız Allah’ındır” imanı olmadıkça Mü’min olunmaz. İman etmedikçe de Müslümanlık kabul edilmez.

Namaz da kılsak, Zekât da versek, Oruç da tutsak, Hacca da gitsek ve her gün dilimizle binlerce Kelime-i Şehadet getirsek de “Allah (cc), gönderdiği İslam Düzeniyle her şeye karışır’’ Tevhidi İmanı olmadan ne Mü’min olunur ne de Müslüman! Ve yaptığımız hiçbir kulluk görevi de asla kabul edilmez. Kur’an-ı Kerim, bizlere “Yaratıcınız ve Yaşatıcınız Allah (cc), nerede ve ne zaman yönetici İlahınız olacak?” diye soruyor! Ölünce mi? Kabre girince mi, Kabirden kalkıp Büyük Buluşma ve Duruşma gününde mi? Ne zaman!!! Bugün, Yahudi ve Hıristiyan âlemiyle beraber, Müslüman denilen sözde İslam Âleminde Allah (cc) yerine nefislerimizi, heva ve arzularımızı, liderleri, şeyhleri ve İslam’a aykırı anayasaları ilahlaştırmadık mı? Allah ile savaş olan faizi serbest ederken, kerhaneleri, kumarhaneleri ve meyhaneleri açarken, Allah’a sorduk mu? Allah’tan izin mi aldık? İzin almadıysak, peki bu yasakları kaldıran ilah kim! Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye Işığında İslam’ı yaşamayı nefsimize, neslimize, askere, amire, memura, tüccara, tüm Müslümanlara yasak ettirirken kime sorduk? Hangi ilaha? İslam’ı yaşamamıza mani olmak için sahte ilahların uydurduğu, Kemalizm, Laisizm, Komünizm, Kapitalizm putlarını ne zaman kalbimizden ve hayatımızdan kırıp atacağız! Müslümanların, Modasında, Medyasında, Meclisinde ve Meydanlarında, ev ve sokaklarında ne zaman sadece ve sadece Allah ilah olacak! Ne zaman!? Allah’ı, her yerde, her işimizde ve her şeyimizde İlah yapmaya mani olan şer engeller ne zaman kalkacak? Birbirimizle uğraşmayı bırakıp, Deccal ve avanelerinin sahte ilah oyunlarını ne zaman bozacağız? 80 yıl evvel, zalimlerce elleri kelepçeli sürgün edilen Allah dostu Abdulhakim Arvasi (r.a)’nin “Allah’a savaş açan asrın Deccallarını sevene ve onu seveni sevene bile Allah, Cenneti ebedi haram kılar” dediği gerçeğini ne zaman anlayacağız? Allah’tan (cc) başka uydurulan sahte ilahlara saygı duruşu küfrünü, şirkini ve saçmalığını ne zaman terk edip, belalardan kurtulacağız?! Vallahi, Billahi ve Tallahi, her yer ve her şeyde Allah (cc)’ı hâkim kılıp, tüm Deccal ve rejimleri yeryüzünde yıkmak için, malımız, dilimiz, kalemimiz ve canımızla iman, amel ve cihad neslini yetiştirmek Müslümanların şiarı olmadıkça, Ümmetin iki yakası bir araya gelmeyecek, Ümmeti saran bela ve musibetler son bulmayacaktır! İlah olarak sadece Allah (c.c)’a, Lider olarak sadece Hz. Muhammed (s.a) Efendimize ve Din olarak sadece İslam Düzenine iman edenlere, bu uğurda çalışanlara selam olsun.

Yorumlar