İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı kapsamlı bir araştırmada, dünya genelindeki demokrasilerde yaşayan milenyum kuşağının, yönetim sistemlerinden geçmişteki tüm kuşaklardan daha çok memnuniyetsiz olduğu sonucuna varıldı.

İngiliz Times gazetesinde yayımlanan araştırma, "milenyum kuşağı" diye tarif edilen ve 1981-1996 yılları arası doğumlu, şu anda 20'li ve 30'lı yaşlarını süren yaklaşık 5 milyon kişiyle yapıldı.

Çalışmaya göre milenyum kuşağı, demokratik kurumlara, anne ve babalarıyla, büyükanne ve babalarının aynı yaştayken duyduğundan daha az güven duyuyor.

Demokrasiye güvendeki çöküşün, özellikle İngiltere, ABD ve Avustralya'daki "Anglo-Sakson Demokrasileri'nde görüldüğü ancak aynı yönde eğilimlerin Latin Amerika, sahra altı Afrika ülkeleri ve Güney Avrupa'da da söz konusu olduğu" belirtiliyor.

Çalışmanın Başyazarı, Cambridge Üniversitesi Demokrasinin Geleceği Vakfı'ndan Roberto Foa, "Bu, küresel düzeyde 20'li ve 30'lu yaşlardakilerin, çoğunlukla demokrasiden memnun olmayan, bilinen ilk kuşak" dedi.

Çalışmada yer verilen 2,3 milyar kişinin yaşadığı ülkelerde 1,6 milyon kişi ya da her 10 kişiden 7'si bir kuşaktan diğerine, demokratik kurumlardan tatminin azaldığı ülkelerde yaşıyor.

Dr. Fao, bunun seçmenlerin otokratik alternatifleri desteklediği anlamına gelmediğini, sistemlerinin kendi işlerine yaramamasından öfkeli olduklarını belirtti.

Anne ve babalar dikkat! Kanlı para oyunu yaygınlaşıyor... Anne ve babalar dikkat! Kanlı para oyunu yaygınlaşıyor...

Rapora göre, büyüyen eşitsizlik nedeniyle genç İngilizler'de de demokrasiye destek azalıyor.

1973'te 30 yaşındaki İngilizlerin yüzde 54'ü demokrasiyi tatmin edici buluyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan kuşak ise 10 yıl sonra 30'lu yaşlarına girdiğinde oran yüzde 57 oldu.

1965 ve 1980 arasında doğan X kuşağında bu oran yüzde 62'ye ulaşırken, milenyum kuşağında yüzde 48'e geriledi.