26.03.2020, 23:24

Bu da geçer Ya Hu!

Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, ölüm ve ötesi ahiret ve hesap gününe, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna teslimiyet olan Kadere İman etmek maddi ve manevi virüslere karşı tedbirlerin en büyüğüdür!

Bu İmani tedbirlere itirazsız iman eden Mü’minler olarak varlıkla ve yoklukla, sağlıkla ve hastalıkla, mutlulukla ve sıkıntıyla imtihan edildiğimizi ve ölene kadar da imtihan edileceğimizi asla unutmamalıyız!

Allah’a iman için O’nunla sevgi bağını; zikirle, şükürle ve tefekkürle kuvvetlendirmemiz lazım! Gam, keder, kaygı, endişe ve korkular vücudun savunma mekanizmasını olumsuz etkiler ve immun (bağışıklık sistemi) zayıflatabilirler.

Allah’a ve gönderdiklerine İman, kişinin moralini yükseltir! Morali yükselen kişilerde mikroplar ve bakterilere karşı direnç artar! Ve o dirençle vücudumuzdaki mikrop ve virüslere karşı asker gibi savaşan akyuvarlar, antikorlar sayesinde vucüt devletimizin zaferini sağlarlar!

Allah’a sevgi, O’na itirazsız kulluk teslimiyetini sağlar! Dünya ve içindekilerini sahibinden çok sevmek hastalıkların ana üreme merkezidir! Bir Virüsle tüm sevdiklerinden olan insanlığın panikleyerek perişanlığının ana sebebi bu sevgi ayarının bozukluğudur!

İnsan için; her maddi sevincin ve çıkarın geçici, her sıkıntı ve belanın da geçici olduğuna inanmak ve sabretmek ne büyük ilaç ve ne büyük moraldir! İnsanı azıp ilahlaştırmaktan ve isyan edip zelil olmaktan kurtarır!

Varlıklar ve yokluklar karşısında, sağlıklar ve hastalıklar karşısında, neşeler ve bunalımlar karşısında dostlar ve düşmanlar, adalet ve zulüm karşısında Örnek ve Önderlerimiz Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. Musa (as), Hz. Davud (a.s), Hz. Süleyman (a.s), Hz. Eyyub (a.s), Hz. Yusuf (a.s), Hz. İsa (a.s) ve Hz. Muhammed (sav) Efendilerimiz gibi “Allah bize yeter! O ne güzle Dost ve o ne güzel Vekil!” ”diyebilmek ne büyük uyarı, ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

“Ben Kuran’ın Bendesiyim (Kölesiyim)”diyen Mevlana’nın “Derdimi seviyorum! Biliyorum ki derdimi verende beni seviyor! Seven sevdiğinin nazını ölçüyor! Sevilen çekmesinde neylesin!” bakış açısı en büyük imtihan ateşini insana gül bahçesi eder! Zindanları saraya, denizleri karaya çevirir! Çileleri Hicrete, Hicreti de Devlete çevirir! Yalnızlıkları halvete, halveti de secdeye ve şükre çevirir! Dert ve Hastalıkları duaya, duayı da şifaya çevirir!” düşüncesi ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

Yine Varlıklar ve yokluklar karşısında, sağlıklar ve hastalıklar karşısında, neşeler ve bunalımlarkarşısında, dostlar ve düşmanlar, adalet ve zulüm karşısında “Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozunu almaktır!” diyebilmek ne büyük uyarı, ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

Allah (c.c), kendisine karşı nankör(kâfir), fasık (günahkâr) ve gafil kullarını bela ve musibet tokmaklarıyla döverek günah ve isyan tozlarını, tövbe temizlik ilacıyla silme fırsatı verdiğini düşünmek ne büyük uyarı, ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

Ve Yine Varlıklar ve yokluklar karşısında, sağlıklar ve hastalıklar karşısında, neşeler ve bunalımlarkarşısında, dostlar ve düşmanlar, adalet ve zulüm karşısında İman, Amel ve sabır ehli gibi “ Bu da Geçer Ya hu!” diyebilmek ne büyük uyarı, ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

Gönül Sultanlarının, varlıklar ve yokluklar karşısında, sağlıklar ve hastalıklar karşısında, neşeler ve bunalımlar karşısında, dostlar ve düşmanlar, adalet ve zulüm karşısında “Bu da Geçer Ya Hu!” dediği değişmez hakikati ölenler yaşadı. Şimdi ölüm adayları bizler yaşıyoruz!” diyebilmek ne büyük uyarı, ne büyük teselli ve ne büyük ilaçtır!

“...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan bize bir kurtuluş yolu lütfeyle! Ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” ( Kehf S. 10)

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver! Ahirette de iyilik ve güzellik ver! Ve bizi Cehennem azabından koru” ( Bakara S.201) Amiin!Dua ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz.

Sosyolojik, Psikolojik ve Biyolojik saldırılara karşı İslami tedbirlere gelecek yazılarımızla devam İnşAllah!

Hak, Adalet, İlim, İman ve Terbiyeyle oluşacak ahlak, İrfan ve sıhhat toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter:

@sevkiyilmaz

Facebook:

@sevkiyilmaztr

@sevkiyilmaz1955

Not; Tüm kardeşlerimize

“Ey belaları def eden Allahım! Bizden belaları def eyle!Allah, koruyanların en hayırlısıdır!

O Allah, merhametlilerin en merhametlisidir!

Allahım! senin herşeye gücün yeter!” Amiin

duasını her namaz sonrası ve her zaman tavsiye ediyoruz!

Ve ayrıca manevi mühim bir tavsiye:

Her gün bir bardak suya bir kaşık sumak karıştırılarak iki defa içelim İnşallah!

Yorumlar (17)
Tüm Yorumları Göster

Gelişmelerden Haberdar Olun

@