Çöl toprağı nedir? Çöl toprağının özellikleri nelerdir? Çöl toprağı hangi bölgelerde görülür? Zonal topraklar nelerdir?

ÇÖL TOPRAĞI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çöllerde (yıllık toplam 200 mm’den az yağış alan yerlerde) görülen, humus bakımından fakir, az humuslu açık renkli verimsiz topraklardır. Çöllerde nem azlığı nedeniyle kimyasal çözülme yetersizdir, toprak oluşumu yeterince gerçekleşemez. Bu nedenle A horizonu yok denecek kadar incedir. Yağış azlığı ve şiddetli buharlaşma nedeniyle toprak yüzeyinde kireç ve tuz birikerek sert bir tabaka meydana getirir ve toprakta tarım yapılamaz.