Dolin nedir? Dolinin özellikleri nelerdir? Dolin nasıl oluşur? Dolin nerelerde görülür? Karstik şekiller nelerdir? Dış kuvvetler nelerdir?

DOLİN NEDİR? ÖZELLİKELRİ NELERDİR?

Dolin karstlaşma sonucu oluşmuş (lapyaların birleşmesiyle), boyutları bölgenin karstik özelliklerine bağlı olarak değişen, kapalı veya yarı açık çukurluklar. Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklardır.

Dolinler, çözünmeyle oluşmuş tava biçimindeki çanaklardır. Bu çanakların derinlikleri 2 ile 50, çapları ise 20 ile 300 m arasında değişir. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlere göre daha geniş, polyelere göre daha dar çanaklara uvala denir.