banner5

banner29

Mehmet Görmez: 'Müslümanlar Dinini Asla Bir Şahsın Dünyasına Bina Edemez..'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul’da din görevlileriyle bir araya geldi.

Gündem 16.03.2017, 14:16 16.03.2017, 14:16
Mehmet Görmez: 'Müslümanlar Dinini Asla Bir Şahsın Dünyasına Bina Edemez..'
İstanbul Müftülüğünce Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen buluşmada din görevlilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İslam dünyasının içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekerek, “İnsanların, kavimlerin, ülkelerin zor zamanları vardır. Milletlerin, ümmetlerin, medeniyetlerin zor zamanları vardır. Alemi İslam’ın tarihte yaşadığı en zor zamanlardan birisini yaşıyoruz. Ancak en büyük zorluk, zorluğun kendisi değil, bütün zorlulukları ortadan kaldıracak kolaylıkları kaybetmektir. En büyük zorluk, zorluğun kendisi değil, bizi bütün zorluklardan kurtaracak o büyük kolaylığı, o hanif ve semha olan dinin kolaylığını kaybetmektir” dedi.

‘Din Gönüllüleri Buluşması’ adı altında düzenlenen program çerçevesinde İstanbul’da yaklaşık 8 bin din görevlisiyle bir araya gelen Başkan Görmez, İslam dünyasının içinden geçtiği zorlu süreci anlatırken şu hususlara değindi;

“İslam dünyasının içinden geçtiği en büyük zorluk, zulüm ve zulmetin kendisi değil, zulmü ortadan kaldıracak adaleti kaybetmektir…”

İslam alemi zor yılların içersinden geçiyor. Bu zorluklar içerisinde en büyük zorluk cehaletin kendisi değil, en büyük zorluk cehaleti ortadan kaldıracak ilmi hikmeti, marifeti kaybetmektir. En büyük zorluk, cehaletin bütün karanlıklarını ortadan kaldıracak o aydınlığı, ilmin aydınlığını kaybetmektir. En büyük zorluk, zulmün ve zulmetin kendisi değil, en büyük zorluk zulmü ortadan kaldıracak adaleti kaybetmektir. En büyük zorluk zulmetleri ortadan kaldıracak ışığı, nuru kaybetmektir. Her zulmetin bir neharı var, her leylin bir neharı var. Ancak en büyük zorluk, bizi o zulmetlerden kurtaracak o gerçek neharı kaybetmektir. Gerçek nehar, gerçek aydınlık, gerçek nur, gerçek gündüz dini mübin-i İslam’dır.

“Günümüzde küresel bir kötülük bütün dünyayı kuşatmış durumdadır…”

İçinde yaşadığımız zorluklar bizi küresel bir mefsededin içerisine sokmuş görünüyor. Küresel bir kötülük bütün dünyayı kuşatmış durumda. Aslında dünyayı kuşatan küresel kötülük, o kötülüğü ortadan kaldıracak yegane umudu, yegane marufu kaybettiği için insanlık bugün bu zorlukları yaşıyor. Fesat, bozgunculuk sadece karada, denizde değil, bütün dünyada, bütün kainatta, bütün kürede yayıldı. İnsanların yapıp ettiklerinden dolayı, insanların kazançlarından, insanların kötülüklerinden dolayı fesat ve mefsedet kainatı kuşatıyor, kötülük küresel bir fesada dönüşüyor. En büyük kötülük, en büyük mefsedetler tarih boyunca maslahat adı altında yapılmıştır. En büyük savaşlar barış adı altında yapılmıştır. En büyük kötülükler iyilik adı altında yapılmıştır. Onların gelin yeryüzünü ifsat etmeyin dediğiniz zaman, biz ıslah ediyoruz derler. İşte bu mefsededi ortadan kaldıracak muslihlere ihtiyaç var, bu fesadı ortadan kaldıracak salihlere ihtiyaç var.

“İslam nurunun etkisi kaybolduğunda cahiliye hastalıkları ortaya çıkar. Bunların başında da ırkçılık gelir…”

Küresel kötülüğün Müslüman coğrafyada meydana getirdiği kötülükler bilinçaltında saklanan bütün hastalıkları ortaya çıkardı. İslam coğrafyasında bilinçaltında saklanan cahiliye hastalıkları vardı. Cahiliye hastalıkları İslam’ın nurunun etkisinin kaybolduğunu görür görmez ortaya çıkarlar. Tıpkı Allah’ın Resulünün vefatından hemen sonra ortaya çıktığı gibi, tarihin çeşitli zamanlarında sürekli ortaya çıktığı gibi. Milletlerin, kavimlerin, zihinlerinin arkasında sakladıkları hastalıklar var. Bu hastalıklar hastalıklı zamanlarda, fesadın yaygınlaştığı zamanlarda, kötülüğün egemen olduğu zamanlarda nüksederler, o cahiliye hastalıkları ortaya çıkar. Bu cahiliye hastalıklarının başında ırkçılık vardır. Cahiliye hastalıklarının başında kavimcilik vardır. Cahiliye hastalıklarının başında cinsiyetçilik vardır, mezhepçilik vardır, meşrepçilik vardır, her türlü aidiyeti İslam’a olan Muhammed Mustafa’ya ümmet olmaya olan o aidiyetin üstüne çıkaran alt kimlikler-üst kimliklere dönüşür, ölümcül kimlikler oluşur. O ölümcül kimlikler bizi asıl ümmet kılan, asıl bu ümmeti aziz kılan o bütün değerleri kemirir, yok eder ve böylece o cahiliye hastalıkları hep birlikte ortaya çıkar.

“Allah’ım bizim musibetimizi dinimiz, dinimizi de musibetimiz kılma…”

Allah Resulünün en sık yaptığı duaların içerisine gizlediği muhteşem bir ifadesi şöyledir; ‘Allah’ım bizim musibetimizi dinimiz kılma, dinimizi musibetimiz kılma. Bizi din konusunda, dinimiz konusunda, dinimizin güvenliği konusunda musibetlerle karşı karşıya bırakma’ Allah’ım, dinimizi bizim için musibete dönüştürme Allah’ım, bizi dinimizle, dinimizi bizimle imtihan etme Allah’ım. Yeryüzünde dünyayı en büyük gayemiz kılma Allah’ım. Dünya bizim en büyük gayemiz olmasın. İlmimizin, bilgimizin vardığı nokta dünyada bitmesin. Tercümede zorlanıyorum. Bizim bilgimiz, ilmimiz dünya ile sınırlı kalmasın. Bize öyle bir ilim lütfet ki Allah’ım, dünyamızı da aydınlatsın, ahiretimizi de aydınlatsın. Allah’ım, bize merhamet etmeyecekleri, etmeyenleri musallat etme.

“Dini çekiştirmeyi, din üzerinden kavga etmeyi bırakın. Dini çekiştirmek, din üzerinden kavga etmek fitne getirir…”

Resulü Ekrem’in kıyamet sabahına kadar bize bıraktığı muhteşem bir mirası var, biz o mirasa ‘hadis’ diyoruz, ‘sünnet’ diyoruz. O mirasın içerisinde din konusundaki musibetin ne olduğuna dair rivayetleri, hadisleri topladığınız zaman ‘mira’ diye bir kavramla karşılaşırsınız. Ne demek din? Dini bir çekişme malzemesine dönüştürmek, din çekiştirmesi, din kavgası, din üzerinden kavgalar üretmek. Allah Resulü; ‘Biz mira içindeydik. (Mira, didişme, çekişme, kuru kavga, ihtilaf, hilaf, miza, şikak) Dinde mirayı terk edin.’ Hani o İslam dünyasında hangi ülkenin televizyonunu açarsanız bir grup hoca bir yerlere öbeklenmiş, her biri din üzerinden bir çekişme, bir çekiştirme, bir kavga içerisine giriyor ya, işte Allah Resulünün dediği bu. ‘Dinde mirayı terk edin, çünkü hayrı azdır’ Hayrı olmaz bunun. Dinde çekişmeyi bırakın, çünkü dinde çekişme fitne getirir, fitneden emin olamazsınız. Dinde çekişmeleri bırakın, kavgaları bırakın, çünkü o kalplere şüphe yerleştirir. Çünkü amelleri yakar, kül eder, yok eder. Dinde mirayı bırakın, dinde çekişmeyi bırakın, din üzerinden kavga etmeyi bırakın, çünkü mümin dinini çekiştirmez. Mirayı terk ediniz, çünkü mira sizi hüsrana götürür, apaçık bir zarara götürür. Çekiştiğiniz müddetçe günahkar olmaya devam edersiniz, öyleyse dini çekiştirmeyi bırakınız.  ‘Dini çekiştirenlere ben kıyamette şefaat etmem’ buyuruyor Sevgili Peygamber.

“Müsademe-i efkardan barikayı hakikat doğar, müsademe-i eşhastan fitne fücur doğar…”

İstanbul’un aziz ruhunu, imanını, İslam’ını, ahlakını ayakta tutmak için hayatlarını seferber etmiş din gönüllüsü kardeşlerim, bu çekişmeler ve didişmeler içerisine asla girmeyiniz. Bu çekişmelerde ve didişmelerde asla taraf olmayınız. Baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina etmeyiniz. Her birinizin kalbinde birilerine, bir yerlere muhabbet olabilir, ama o muhabbeti sadece Allah’ın ve Resulünün muhabbetini anlatmakla mükellef olduğumuz camiye, mihraba, minbere sakın taşımayınız. Allah’a olan imanın, Allah’a olan muhabbetin üstünde başka muhabbet olmaz. İslam dünyasında ihtilaf yok, hilaf var. Çünkü ihtilaf rahmettir, hilaf zahmettir. İhtilaf rahmettir, çünkü ihtilaf fikirler arasında olur, hilaf şahıslar arasında olur. Müsademe-i efkardan barikayı hakikat doğar, fakat müsademe-i eşhastan fitne fücur doğar. İhtilaf delile ve beyyineye dayanarak yapılır, ama hilaf kuru iddialara dayanarak yapılır. Diyanet din çekişmelerine asla girmez. Kuru iddialar üzerinden dini tartışan, insanların tartışmalarına tenezzül etmez. Ama ona sırtını da dönmez, ilim ve hikmetle bunun nasıl üstesinden geleceği üzerinde düşünür.

“Bizim tarihimizde ihtilaf 3 ilmi beraberinde getirmiştir…”

Bizim tarihimizde muhteşem bir ihtilaf tarihi vardır ve bu ihtilaf için biz 3 tane ilim ortaya çıkarmışız. Birisi ilmi hilaf fıkıhta, birisi ilmi cedel kelamda, birisi de ilmi münazara mantıkta, bunlar ahlak ilimleridir. İhtilafın bir ahlakı vardır, ihtilafın bir adabı vardır, bu adap ve ahlak terk edildiği zaman,  o zaman sadece kuru bir din tartışması, kuru bir din çekişmesine dönüşür ve bu da beraberinde o bilinçaltlarından ortaya çıkan hastalıkların daha da neşvünema bulmasına yol açıyor; bu doğru değildir. İslam’a hizmet eden her cemiyete, her cemaate, her topluluğa saygı duyarız. Ama deriz ki biz onlara, ‘cemiyete adam yetiştirin, cemiyetten kendinize adam devşirmeyin, topluma insan yetiştirin, taraftar toplamayın.’

“Bütün alemlere hitap eden bir dinin mensubu dinini asla bir şahsın dünyasına bina edemez...”

Bütün alemlere hitap eden bir dinin mensubu dinini asla bir şahsın dünyasına hapsedemez. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir dinin mensubu, bütün dünyasını sadece bir şahsın dünyasına mahkum edemez. O şahıslara muhabbet duyar, Allah rızası için sever, muallim olarak görür, mürşit olarak görür, saygısını ifade eder, ancak bir adım daha öteye giderek bütün dünyasını, bütün inancını, bütün ahiretini bir şahsın üzerine bina edemez, arkasından dinde mira, dinde hilaf içerisine giremez. Hilaf bizi nizaa götürür, Allahu Teala bu konuda buyuruyor ki; ‘mağlup olursunuz, mahkum olursunuz, havanız biter, rüzgarınız yok olur, kokunuz yok olur’ ‘Şikak’ ümmeti iki şakka ayırıp bir tarafında yer alıp, öbür tarafa buğzetmeye, öbür tarafa kin gütmeye götürür. Mira hilafa götürdü, hilaf nizaa götürdü, niza şikaka götürdü, şikak tekfire götürürdü. Bütün bunların fakında olarak hizmetlerimizi yürütmeliyiz.

Toplantıda İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da Başkan Görmez’e eşlik etti.

DİYANET  HABER
Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD seçimlerinde sizce hile var mı?
ABD seçimlerinde sizce hile var mı?
Namaz Vakti 26 Kasım 2020
İmsak 06:27
Güneş 07:57
Öğle 12:56
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7