banner5

banner29

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sosyal medya' uyarısı!

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız." diyerek yüce Kitabımız Kur'an'a ilişkin önemli mesajlar verdi.

Gündem 16.12.2020, 20:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sosyal medya' uyarısı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin birlikte düzenlediği, 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun ilk oturumuna katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız." dedi. Kur'an'ı, kalplere huzur verecek şekilde tilavet etmenin önemine değinen Başkan Erbaş, şu uyarıyı yaptı: "Yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Sözünü ettiğim olumsuz tablonun giderilmesi adına hepimizin gereken özveri ve çabayı göstermesi gerekmektedir."

Sempozyumun içeriğini anlattı

Sempozyumda, Kur’an-ı Kerim’in dili, tedrisatı, eşsiz belagatı, kazandırdığı anlam zenginlikleri, insanlığa hayat ve inşirah veren sedasının bütün dünyayı kuşatan etkileri gibi konuların müzakere edileceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı, kıraat ilminin, Müslümanların Hazreti Peygamber (SAV) ve sahabe ile olan iletişimini ve etkileşimini pekiştirdiğini söyledi. "Okuduğumuz her bir kıraat ve her bir rivayet; bizi, çağları aşarak Sahabe-i Kirâm’a, oradan da Peygamber Efendimiz (SAV)'a uzanan bir yolculuğa çıkarmaktadır." diyen Erbaş, "Bu bağlamda, çeşitli mana takdirlerine ve hüküm çıkarımına imkân veren mahiyetiyle de kıraat ilmi önem arz etmektedir. Öte yandan, İslam düşüncesinin şekillenmesinde kıraat farklılıklarının katkısı inkar edilemez. Nitekim fıkhî ve kelamî düşüncede kıraatlerden, hüküm kaynağı ve tefsir imkânı olarak devamlı surette istifade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

'Yüce Kur'an kalplere huzur verecek şekilde tilavet edilmeli'

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in, sahih ve güzel bir seda ile gönüllere inşirah, kalplere huzur verecek şekilde tilavet etmenin, onun üstün hakikatlerinin ve rahmet yüklü mesajlarının insanlığa ulaştırılması için önemli bir vesile olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İlk vahiyden beri nice kimseler, Kur’an tilavetinin güzelliğinden etkilenerek onun hayat veren hakikatleri ile tanışmışlardır. Özellikle kıraat ilmi, Kur’an’ın, Yüce Mevla tarafından tescil edilen mucizevî yönüyle tüm Müslümanlar tarafından gerekli özen ve önemi celp etmektedir. Bu yönüyle ilm-i kıraat, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla indirilen vahyin, Hz. Peygamber’in fem-i muhsininden sadır olduğu gibi telaffuz edilerek kıyamete kadar taşıma çabasının adıdır. Bu da Kur’an’ın mucize oluşunu gösteren önemli delillerden biridir. Zira bunca okuyuş farklılığının herhangi bir tezat ve çelişki oluşturmaması ancak mucize ile izah edilebilir.”
“Kur’anî gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşüncelerdir."

'İlahi vahyin, lafız olarak da Allah'tan geldiğine inanırız'

"Müslümanlar olarak bizler, ilahi vahyin yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda lafız itibariyle de tamamen Allah’tan geldiğine inanırız. Bunun dışında ortaya konan görüş ve düşünceler, Kur’anî gelenek dairesinde itibar görmeyen indi görüş ve düşüncelerdir. Hiçbir itibarı yoktur. Bu noktada ilm-i kıraatin, kaynağı ilahi olan Kur’an metnini korumak için vaz edildiğini ifade etmek gerekir. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan bu inanç, ibadet tasavvurumuza da yansımıştır. Öyle ki, anlama ve bu doğrultuda yaşama sorumluluğundan bağımsız olarak bizatihi Kur’an okumak ibadet telakki edilmiştir."

'Çalışmalarımızdaki hedefimiz, Kur'an'ın hayat veren ilkeleri ile yaşanan hayatı buluşturmaktır'

"Kur’an ile ilgili yapılan çalışmaların nihai hedefi, onun hayat veren ilkeleriyle yaşanan hayatı buluşturmaktır. O, hakka çağıran, en doğru yolu gösteren, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir Kitaptır. Nitekim Kur’an-ı Kerim; getirdiği tevhit, kulluk, özgürlük, hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığı; yardımlaşma, hakkaniyet, yetime sahip çıkma, yoksulu doyurma gibi makasıt ilkeleriyle insanlık mefkûresinde en büyük ahlak ve iyilik inkılabını gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, Kur’an ile ilgili yapılan bütün çalışmaların ve hizmetlerin nihai hedefi, onun hayat veren ilkeleriyle yaşanan hayatı buluşturmaktır."

'İslamofobi endüstrisi ile Kur'an ile alakalı ilgi algıyı tahrip etmek istiyorlar'

Üzerinde durulması gereken önemli bir hususun da Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, "Bugün şiddet ve terör faaliyetleriyle huzur ve güveni tehdit eden, DEAŞ, PKK, Boko Haram, FETÖ gibi unsurlar yanlış ve sapkın bir anlayışın sonucudur. Diğer taraftan, insanlığın değerlerini tahrif edenler, yeryüzünü tahrip edenler, hukuku, adaleti, merhameti ihlal edenler, küresel ölçekte İslamofobi endüstrisi kurarak Kur’an’la alakalı ilgi ve algıyı tahrip etmeye çalışmaktadır. İslam’ın mukaddes değerlerini istismar ederek hayat yüklü mesajlarını tahrif eden gruplar da bu mecradan beslenmektedir. Küresel düzeyde oluşturulmaya çalışılan bir algı operasyonu ile merhametten uzak, şiddete dayalı bir din algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

'Kıraat ilmi, ecdadımızın zihin ve gönül dünyasında çok özel bir yerdedir'

Başkan Erbaş, kıraat ilminin, Enbiyâ Sûresi’ndeki, 'Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.' ayetini şiar edinen ecdadın zihin ve gönül dünyasında her zaman çok ayrı ve özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Milletimizin her bir ferdinin Kuran’a gösterdiği hürmet ve hizmet, onu yaşamak ve yaşatmak için tarih boyunca milletçe gösterdiğimiz gayret her türlü takdirin üstündedir. Nitekim özelikle Osmanlı döneminde Kur’an ilimleri içerisinde, hakkında en fazla kitap ve risale kaleme alınan konunun kıraat ve tecvit olması bunu açıkça göstermektedir." dedi.

'Hedefimiz, kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an merkezli eğitim-öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve alanında yetkin insan kaynaklarıyla en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu çabalar, geçmişe vefanın bir gereği olduğu gibi, geleceğe karşı sorumluluğumuzun da ifası olacaktır. Hedefimiz, ülkemizdeki her yaştan bütün kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir. Dünyanın bütün dillerinde İslam’ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır. Bu gayeyi kuşanarak yurt içinde ve yurt dışında inşa ettiğimiz binlerce Kur’an kursu ile zihinleri aynı ufukta, gönülleri aynı safta, kalpleri aynı hakikatte buluşturmaya gayret etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.
“Ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz."

'Ehil olmayanların Kur'an ve kıraat dersi yaptıklarına şahit oluyoruz'

"Bu açıdan Kur’an dersleri ile ilgili öğretim programları güncellenmeli, teorinin yanında staj ve uygulama dersleri ile zenginleştirilmelidir. Diğer taraftan, yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur’an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Hepimizce müsellemdir ki, bu kadim geleneğin belirli bir ilmi silsile dairesinde, yetkin kimseler eliyle deruhte edilmesi önemli bir lüzum şartı ve sorumluluktur. Bu sebeple, sözünü ettiğim olumsuz tablonun giderilmesi adına hepimizin gereken özveri ve çabayı göstermesi gerekmektedir."

'Kıraat araştırma merkezlerini hayata geçirmemiz elzemdir'

"Kıraate dair tüm rivayetlerin infirad metoduyla okunduğu bir hatmi ilim dünyasına kazandırıp bunu arşiv hâline getirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Kur’an kursları ve Tashih-i Hurûf kurslarımız başta olmak üzere, her düzeye uygun muhtasar ve müfit tecvit kitaplarının kaleme alınmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bu meyanda, 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 'II. Uluslararası Kıraat Sempozyumu'nda, 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu'nda ve geçtiğimiz yıl düzenlenen Haseki Abdurrrahman Gürses Eğitim Merkezi birinci dönem aşere-takrib kursu icazet merasiminde dile getirdiğim ve gün geçtikçe daha da önemli hâle gelen kıraat araştırma merkezlerini artık hayata geçirmemiz elzemdir. Bu birlikteliğin, sözünü ettiğim hedeflere ulaşma noktasında önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Sempozyum iki gün sürecek

İki gün devam edecek sempozyumun açılış programında, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu ile TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da selamlama konuşması yaptı.

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:14
Öğle 13:21
İkindi 15:55
Akşam 18:19
Yatsı 19:42
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13