Ulusal Güvenlik Dairesi (İngilizce: National Security Agency (NSA)), ABD'nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olduğu tahmin edilmektedir. Kriptoloji üzerine uzman olan bir teşkilattır. 4.11.1952 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Yabancı ülkelerin iletişimlerini (telefon, e-posta vs.) dinleyerek bilgi toplarlar. Ayrıca Amerikan hükümetinin iletişimini yabancı teşkilatlardan korumak da onların görevidir.

Çalışan sayısı net olarak açıklanmasa ve çok gizli tutulsa da 30.000 civarı olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun büyük kısmını da matematikçilerin oluşturduğu ve NSA'in yeryüzündeki en çok matematikçiyi barındıran kurum olduğu söylenir.

Ayrıca bilgi toplamak için internet, telefon görüşmeleri ve e-postaları da izlerler. Yeryüzündeki en büyük telefon görüşmeleri arşivine bu teşkilat sahiptir. Yasa dışı olarak sivillerin telefon görüşmelerini kaydettikleri (ellerinde görüşmeleri kaydetmek için hiçbir yasal yetki, mahkeme emri olmaksızın) ve telekomünikasyon şirketlerinden telefon kayıtlarını istedikleri ortaya çıkmıştır.

NSA, 1990'lı yılların başlarında 96 ülkede yılda 3.000.000 görüşmeyi dinleyebilecek kapasiteye gelmiştir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir.

NSA'in asıl kuruluş amacı hiçbir ülkenin bilimde ABD'den daha ileride olmamasını sağlamaktır.

NE ZAMAN KURULDU?

Ulusal Güvenlik Dairesinin önceki kurumu 20 Mayıs 1949'da kurulan Silahlı Kuvvetler Güvenlik Servisi (AFSA) idi. Bu organizasyon asıl olarak Genelkurmayın komutası altında Amerika Savunma Bakanlığı'nda kuruldu. AFSA Amerika askeri birimleri dışında, direkt olarak Savunma bakanlığı elektronik ulaşım ve iletişim daire başkanlığına bağlıydı. AFSA iletişim istihbarat mekanizmasını sağlamada ve sivil acentelar (Dış işleri bakanlığı, CIA ve FBI vb.) ile paylaşılan bilgileri koordine etmede başarısızlık gösterdi

1951 Kasım'ında Başbakan Harry S. Truman AFSA'nın başarısızlıklarını düzeltme için emir verdi. Altı ay sonra, dört üye çalışmayı bitirdi ve AFSA'nın eleştirildiği Brownell Raporu'nu sundu. Bunun sonucunda AFSA Ulusal Güvenlik Dairesi olarak tekrar düzenlendi. Daire, Ulusal Güvenlik Konseyi İstihbarat Yönetimi (NSCID') adına Truman tarafından 24 Ekim 1952 muhtırası olarak yayınlandı. Truman'ın üyeliğinin daha sonra gizliliği kaldırılmıştır.