Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ekonomi modelinde para politikasının eşgüdümüyle tüm araçlar etkin kılınacaktır. Bu model ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır" ifadelerine yer verildi.