Hercümerç ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak.

Hercümerç etmek ne demektir?

Altüst etmek, karıştırmak.

Hercümerç kelimesinin kökeni nedir?

Arapça karışıklık anlamındaki "herc" ve karıştırma anlamındaki "merc" kelimelerinin terkibinden oluşur.

Nasıl yazılır?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "hercümerç" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır.

Hercümerç kelimesiyle örnek cümle

Evet, tarz-ı kadîm-i şi'ri bozduk, herümerç ettik. (Abdulhak Hamid Tarhan)