Heyelan nedir? Toprak kayması nedir? Heyelanın nedenleri nelerdir? Heyelanın sonuçları nelerdir? Heyelanın önlemleri nelerdir? 

HEYELAN NEDİR? 

Toprak örtüsünün, bazen kayalar ve tabakaların eğim doğrultusunda kaymasına heyelan denir.

Heyelanın oluşması eğimin fazla olması, yağışlar veya kar erimelerine bağlıdır. Tabakaların eğim yönünde uzanması, üstte geçirimli, altta geçirimsiz tabakaların bulunması da heyelanı artıran faktörlerdir. Yağışlar veya kar erimeleriyle suya doygun hâle gelen tabakalar, eğimin ve suyu emerek kaygan hâle gelen killi tabakaların etkisiyle yamaç boyunca kayar.

Bu olay sonucu bazen can ve mal kayıpları gerçekleşir. Yamaçların alt kısımlarının yol, kanal veya tünel yapmak için kazılması da heyelanı kolaylaştıran etmenlerdendir. Tarlaların ve verimli toprakların enkaz altında kalması da heyelanların neden olduğu zararlardandır. Deniz altı heyelanları ise tsunamilere neden olabilmektedir.

HEYELANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Nedenleri:

Eğimli arazi

Yamaç dengesinin bozulması

Yerçekimi

Yağış ve kar erimeleri

Killi tabakanın varlığı

tabakanın eğim doğrultusunda uzanması.

Sonuçları:

Can ve mal kaybı

Yerleşim alanlarının zarar görmesi.

Heyelan set göllerinin oluşumu

Ulaşımda aksamalar.

HEYELAN İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Toprak kaymasından korunmak için, Heyelan riski yüksek bölgelere yerleşim izni verilmemelidir. İstinat duvarları örülmeli, yamaç dengesi bozulmamalıdır. Ayrıca terslanmada yapılmalıdır.