banner29

Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine’nin hayatı

Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine nerede doğmuştur? Hz. Sefine ne zaman doğmuştur? Hz. Sefine nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sefine nasıl hicret etmiştir? Hz. Sefine nasıl evlenmiştir? Hz. Sefine’nin cesareti, Hz. Sefine’nin hayatı, Hz. Sefine’nin vefatı.

İslam 16.09.2020, 15:54 16.09.2020, 15:58
Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine’nin hayatı

İşte, "Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine nerede doğmuştur? Hz. Sefine ne zaman doğmuştur? Hz. Sefine nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sefine nasıl hicret etmiştir? Hz. Sefine nasıl evlenmiştir? Hz. Sefine’nin cesareti, Hz. Sefine’nin hayatı, Hz. Sefine’nin vefatı." sorularının cevabı.

HZ. SEFİNE KİMDİR?
HZ. SEFİNE’NİN HAYATI

Resulullah Efendimizin kurduğu Suffe medresesine devam edenlerin içtimai mevkileri ayrı ayrı olduğu gibi, milliyetleri de farklı idi. Bunlardan birisi de aslen İranlı bir köle olan Sefine'dir (r.a.).

Bu zât, Arabistan'da köle olarak satışa çıkarılmıştı. Henüz iman etmemişti. Hz. Peygamberin (a.s.m.) zevcesi Ümmü Seleme Vâlidemiz onu satın aldı. Gayesi âzad ederek onu Resulullahın hizmetine vermekti. Öyle de yaptı. Daha sonra Sefine iman etti ve Resulullaha hizmet etmeyi en kudsi bir şeref sayarak hizmetinde bulundu. Artık Sefine bir İranlı köle değil, Kâinatın Efendisi Resul-i Ekremin hizmetkarıydı. Onun yolunda her şeyini feda etmeye hazırdı.

Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine nerede doğmuştur? Hz. Sefine ne zaman doğmuştur? Hz. Sefine nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sefine nasıl hicret etmiştir? Hz. Sefine nasıl evlenmiştir? Hz. Sefine’nin cesareti, Hz. Sefine’nin hayatı, Hz. Sefine’nin vefatı.

Bir yandan Resulullahın hizmetini görürken, diğer taraftan Suffe Medresesine devam eden halis talebelerindendi. Sahabeler arasında çok sevilirdi. Sahabelerin, "kardeşlerinin nefislerini kendi nefsine tercih" mânâsındaki "isar hasleti," bütün mükemmelliğiyle onda tecelli etmişti. Asıl adı Sefine olmadığı halde, bu ismi almasının bir sebebi de bu fedakarlığıydı. Asıl ismi hususunda birçok rivâyet vardır. Bazılarına göre Umeyr, bazılarına göre Müflih, bazılarına göre de Ahmed'dir. Ancak onun "gemi" mânâsına gelen Sefine ismini alışı çok ibretlidir, lâtiftir. Resulullah İle birlikte sefere çıkıldığında, bâzı Sahabiler yüklerinin fazlalığından şikayet ederlerdi.

Büyük bir fedakârlık örneği sergileyen Hz. Sefine, onların yükünü de omuzuna alırdı. Kendisinin de bizzat ifade ettiği gibi, yükü bir devenin yükünden fazla olurdu. Resulullah Efendimiz (a.s.m.) onun halini görünce, "Bu kadar yükü ancak bir gemi taşıyabilir. Sen bir gemisin" buyururlardı. Resulullahın kendisine bu iltifatından sonra artık ismi Sefine olarak kaldı, Kendisine ismi sorulduğunda, eski ismini söylemez, "Resulullah benim ismimi Sefine koydu. Artık eski ismimi söylemek istemiyorum" derdi. Hz. Sefine’nin başından geçen mühim bir hadise de Resul-i Ekremden (a.s.m) emir alarak Yemen Valisi Muaz b. Cebel'e giderken, bir arslanla karşılaşmasıdır. Sefine’den bahseden bütün siyer kitapları bu hasideyi kaydetmektedir.

Hz. Sefine kimdir? Hz. Sefine nerede doğmuştur? Hz. Sefine ne zaman doğmuştur? Hz. Sefine nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sefine nasıl hicret etmiştir? Hz. Sefine nasıl evlenmiştir? Hz. Sefine’nin cesareti, Hz. Sefine’nin hayatı, Hz. Sefine’nin vefatı.

Hadise aslında Resulullahın bir mucizesi Mesele Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat isimli eserinde, hayvanlar taifesinin de Resulullahın peygamberliğini tasdik ettiklerine misal olarak şöyle anlatılmaktadır: "Resul-i Ekrem (a.s.m.) hizmetkârı Sefine, Yemen Valisi Muaz bin Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekremden emir alıp gitmiş. O Sefine, ona demiş: "Ben Resul-i Ekremin (a.s.m.) hizmetkârıyım." Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir rivâyette haber veriyorlar ki: Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş, bir arslana rast gelmiş. Arslan ona ilişmemekle beraber, yolu da göstermiş. Sefine bu hadiseyi naklederken, "Anladım ki, beni uğurluyor" diyerek, arslanın kendisine nasıl bir yol gösterici, bir kılavuz ve mûnis bir varlık olduğunu dile getirmektedir."

Böylece Resulullahın peygamberliğinin hayvanlar âleminde de bilindiği, onun bir mucize olarak aslana bu vazifeyi gösterdiği, Hz. Sefine vasıtasıyla zuhur etmiştir. Bu hadisede Resulullahın mucizesi açık bir şekilde görülürken, Hz. Sefine'nin Resulullaha bağlılığı ve ona imanın büyüklüğü de müşahede edilmektedir. Zira vahşi bir hayvanla karşı karşıya geldiği anda, ona Resulullahı hatırlatması, onun elçisi olduğunu bildirmesi gerçekten ibretlidir. Yirmi sene Resulullahın hizmetinde bulunan Hz. Sefine'nin hayatı ile ilgili mâlûmat kaynaklarda çok az geçmektedir. Ancak bu kadar uzun bir müddet Resulullaha hizmet etmesi, onun Resulullaha en yakın Sahabilerden olduğunu göstermektedir.

Allah ondan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?