banner30

banner29

Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman’ın hayatı

Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman nerede doğmuştur? Katâde bin Nûman ne zaman doğmuştur? Katâde bin Nûman nasıl Müslüman olmuştur? Katâde bin Nûman nasıl hicret etmiştir? Katâde bin Nûman nasıl evlenmiştir? Katâde bin Nûman’ın cesareti, Katâde bin Nûman’ın hayatı, Katâde bin Nûman’ın vefatı.

İslam 10.09.2020, 17:56
Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman’ın hayatı

İşte, "Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman nerede doğmuştur? Katâde bin Nûman ne zaman doğmuştur? Katâde bin Nûman nasıl Müslüman olmuştur? Katâde bin Nûman nasıl hicret etmiştir? Katâde bin Nûman nasıl evlenmiştir? Katâde bin Nûman’ın cesareti, Katâde bin Nûman’ın hayatı, Katâde bin Nûman’ın vefatı." sorularının cevabı.

Sahabiler kendilerine muârız olan o çevrede, bütün dünyanın karşısında olduğu o zamanda, Peygamber Efendimize (a.s.m.) öylesine gönülden bağlanmış, ona öylesine gönül vermişlerdi ki, onun uğrunda anadan, babadan, yârdan, mal dan ve mülkten geçmişlerdi. Her şeylerini onun getirdiği hidâyet güneşinin dünyayı aydınlatması, önündeki engellerin bertaraf edilmesi yolunda feda etmişlerdi.

Resulullaha (a.s.m) olan sevgileri her şeyden daha üstündü. Çünkü imânları kemâl mertebesindeydi. Onların dilinde şu ifadeler sadece bir edebiyat olsun diye dolaşmıyordu:

"Anam, babam, malım, evlâdım ve nefsim sana fedâ olsun, yâ Resulullah!” Onlar yüksek fedâkârlık ifadesi olan bu sözü bütün kalplerine ve benliklerine sindirmişlerdi. Resulullahı sevinçli görseler yüzleri güler, onu üzgün bulsalar dünyaları kararırdı. Çünkü bu fâni âlemde, fenâ toprağında yok olup gitmekten onların kurtulmasına, önlerine ebedî saâdet ufuklarının açılmasına vesile olan o zat idi.

Uhud Harbinin en dehşetli anları yaşanıyordu. Bir ara müşriklerin bozguna uğradığını zanneden okçular, Resulullahın talimatını unutarak zafer havasına kapıldılar ve bulundukları tepeyi terk ettiler.

Bu fırsatı gözleyen ve daha sonra Müslümanlar safına geçip "Allah'ın kılıcı" ünvânına mazhar olacak olan Halid bin Velid derhal bundan istifadeyle İslâm ordusunu arkadan kuşatıverdi. İki ateş arasında kalan Müslümanlar böylece çok zor durumda kalmışlardı. Hattâ müşrikler Resul-i Ekremin (a.s.m.) yanına kadar yaklaşabilmişler ve bulunduğu tarafa doğru ok yağdırmaya başlamışlardı. Bütün maksatları Resul-i Ekremi (a.s.m.) öldürmekti. Ancak fedâkâr Sahabiler vücutlarını, canlarından çok sevdikleri Peygamberleri önünde siper etmişlerdi. Adeta onu etten bir kale içine almışlardı. Bütün bu fedâkârane gayretlere rağmen bir ok Resulullahın (a.s.m.) çenesine isabet etmiş ve mübârek dişlerini kırmıştı. O kadar ki, yüzü kanlar içinde, yan üzeri bir çukura düşmüştü. Düştüğü yerden kalkan Resulullah (a.s.m.), "Kendilerini Rablerine imâna dâvet eden Peygamberlerini kana bulayan bir kavim, nasıl kurtulabilir?" diye üzüntüsünü ifade etti. Ancak onun bu serzenişi üzerine şu meâldeki âyetler nâzil oldu:

"Ey Resulüm! Kulların yaptıkları işlerin hiçbirinden sen mes'ul değilsin. Allah ya onlara rahmetiyle tevbeyi nasib eder, yahut zâlim olduklarından dolayı onları azâba çarptırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder, dilediğine azap verir. Allah Gafûr ve Rahîmdir."

Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman nerede doğmuştur? Katâde bin Nûman ne zaman doğmuştur? Katâde bin Nûman nasıl Müslüman olmuştur? Katâde bin Nûman nasıl hicret etmiştir? Katâde bin Nûman nasıl evlenmiştir? Katâde bin Nûman’ın cesareti, Katâde bin Nûman’ın hayatı, Katâde bin Nûman’ın vefatı.

İşte o çileli günde müşrik oklarına göğsünü siper eden, hattâ Resulullahı (a.s.m.) adım adım takip ederek ve nereye dönerse derhal onun önüne ve hizâsına gelerek mübârek simâsının önünde siperlik yapan kahraman ve cefakar biri vardı. Kendisine isabet eden okların acısına aldırmıyordu bile. Bir taraftan göğsüne saplanan okları çekip çıkarıyor, diğer taraftan da yayına ok takarak düşmana atıyordu. Bu zat, Allah ve Resulüne (a.s.m.) canını fedâ eden Sahabe Katâde bin Numan'dı. Göğsü ok yaralarından delik deşik olmuş, kanlar içinde kalmıştı. Ama onda öyle bir Resulullah aşkı vardı ki, bunlara aldırmıyor, asla Resulullahın (a.s.m.) siperliğinden ayrılmıyordu. Yüzünü onun yüzüne siper ediyordu. Tam o sırada bir ok gelip gözüne isabet etti. Gözbebeği yüzünün üstü ne doğru düşüvermişti. Mutlaka Resulullaha (a.s.m.) isabet edecek bir oka mâni olurken gözünden olmuştu. Dengesini kaybeder gibi oldu. Onun bu durumunu gören Resulullah dayanamadı ve gözyaşları içinde şöyle duâda bulundu: "Ey Yüce Rabbim, Katâde yüzüyle ve gözüyle Peygamberini korudu. Sen ona daha güzel ve keskin gören bir göz nasib eyle." Sonra da hastalara şifa, dertlilere devâ olan mucize dolu eliyle Katâde'nin göz bebeğini göz çukuruna yerleştirdi. Onun duası ve mucize sunan eli sayesinde Katâde'nin gözü eskisinden daha güzel ve sağlam olmuştu. Hattâ Uhud Harbinden sonra bu mucizeyi hatırlatan gözü ile anılır olmuştur.

Katâde bin Nûman kimdir? Katâde bin Nûman nerede doğmuştur? Katâde bin Nûman ne zaman doğmuştur? Katâde bin Nûman nasıl Müslüman olmuştur? Katâde bin Nûman nasıl hicret etmiştir? Katâde bin Nûman nasıl evlenmiştir? Katâde bin Nûman’ın cesareti, Katâde bin Nûman’ın hayatı, Katâde bin Nûman’ın vefatı.

Katâde'nin bir torunu, yıllar sonra İslâm halifesi Ömer bin Abdülâziz'in (r.a.) yanına vardığında kendisini Katâde ile tanıtmış ve şöyle demiştir: "Ben öyle bir zâtın torunuyum ki, Resul-i Ekrem (a.s.m.) onun çıkmış gözünü yerine koyup o anda şifa bulmuş ve gözlerin en güzeli olmuştur." Katâde bin Numan Sahabelerin ileri gelenlerinden olup böylesine fedákar ve yiğit bir kimse idi. Birinci Akabe Biatında Müslüman olanlardandı. Başta Bedir, Uhud ve Hendek olmak üzere Resul-i Ekrem (a.s.m.) ve İslam davasına büyük faydalar sağlamıştı. İslâm güneşinin Arap Yarmadasını iyice hâkimiyeti altına aldığı ve Mek mekke'nin fethedildiği gün, bu mücadelelerde büyük payı olan biri olarak Peygamber Efendimiz (a.s.m.) yaşlanan Katâde'ye bir değnek vermişti ki, bu değneğin vasfı hiçbir benzerinde yoktu. Tıpkı bir projektör gibi Katâde'nin çevresindeki on arşınlık bir daireyi aydınlatıyordu. Hicretin 23. yılında, 65 yaşında vefat eden bu Sahabenin buraktığı fedakarlık anlayışının bizlere örnek olmasını diliyor, bizleri de şefaatlerine nail etmesini niyaz ediyoruz.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?