banner30

banner29

Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved’in hayatı

Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved nerede doğmuştur? Mikdad bin Esved ne zaman doğmuştur? Mikdad bin Esved nasıl Müslüman olmuştur? Mikdad bin Esved nasıl hicret etmiştir? Mikdad bin Esved nasıl evlenmiştir? Mikdad bin Esved’in cesareti, Mikdad bin Esved’in hayatı, Mikdad bin Esved’in vefatı.

İslam 14.09.2020, 16:44
Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved’in hayatı

İşte, "Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved nerede doğmuştur? Mikdad bin Esved ne zaman doğmuştur? Mikdad bin Esved nasıl Müslüman olmuştur? Mikdad bin Esved nasıl hicret etmiştir? Mikdad bin Esved nasıl evlenmiştir? Mikdad bin Esved’in cesareti, Mikdad bin Esved’in hayatı, Mikdad bin Esved’in vefatı." sorularının cevabı.

Mikdad bin Esved kimdir?
Mikdad bin Esved’in hayatı

İslâm’ın kurtarıcı elinin ulaştığı insanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Ancak Müslümanlar, müşriklerin hiçbir fayda ve zararı dokunmayan putları bırakarak, Cenab-ı Hakka iman etmeyi büyük bir suç olarak görmeleri sebebiyle, imanlarını gizlemeye mecbur kalıyorlardı. İşte bu kritik zamanda hiç tereddüde düşmeden iman eden bahtiyarlardan birisi de Mikdad bin Esved'di (r.a.). Hz. Mikdad'ın kabilesi düşman istilâsına uğramış: yurtları, toprakları ve malları ellerinden alınarak yağma edilmişti. Bunun üzerine Mekke'ye gelen Mikdad bin Esved, Abd-i Yegûs Hanedanına sığındı. Bu hânedan, çok sevdikleri için onu evlatlık edindiler. Hz. Mikdad, kimsesiz olduğu için daha ihtiyatlı davranması gerektiği halde, imanını daha fazla gizleyemedi. İnancı uğrunda çilenin her türlüsüne râzıydı. Hiçbir müşrikten korkmuyordu. Kâinata meydan okuyabilecek hakiki bir îmana sahip olduktan sonra kimden korkacaktı? İşte bu kararlılık içinde olduğu halde müşriklerin yüzlerine karşı îmanını haykırdı.

Mikdad, o ana kadar Müslüman olduğunu açıklayanların yedincisiydi. Ondan önce Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ammar, Ümmü Sümeyye, Süheyb ve Bilål (r.a.) îmanlarını açığa vurmuşlardı. Cenab-ı Hak bu yedi kişiden Peygamber Efendimizi amcası vasıtasıyla, Hz. Ebû Bekir'i de kavminin desteğiyle bir müddet korudu. Müşrikler bunlara bir şey yapamadılar. Fakat, diğer Sahabelerin, kendilerini müşriklere karşı koruyacak kimseleri yoktu. Bu sebeple Hz. Mikdad ve diğerlerini yakalıyor, elbiselerini soyarak demirden zırhlar giydiriyorlar, saatlerce, hattâ günlerce kızgın güneşin altında bekletiyorlardı. Ancak bütün bu işkenceler onların îmanlarını daha da kuvvetlendiriyordu. Diğer taraftan, müşrikler, bütün akıl almaz işkencelerine rağmen, Müslüman olan ve bunu açıklamaktan çekinmeyen Sahabîlerin sayısının artmasına mâni olamıyorlardı. Çünkü, inanç, baskı ve zulümle engellenemezdi. Nihâyet işkenceler dayanılmaz bir hal alınca, Peygamberimiz, Müslümanların meşakkatlerini hafifletmek için Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye bu yurdu. Bunun üzerine Müslümanlar hicret ettiler. Bunların içinde Hz. Mikdad da bulunuyordu. Habeşistan'da bir müddet kaldıktan sonra, Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğini haber aldı. Peygamber hasretine daha fazla dayanamadı ve vakit geçirmeden Habeşistan'dan Medine'ye hicret etti. Dönüşünde, Peygamber Efendimiz onu mühim bir vazife ile Mekke'ye gönderdi. Mekkelilerin Müslümanlar hakkında düşüncelerini öğrenecekti. Vazifesi son derece tehlikeliydi. Çünkü müşrikler kendisini tanıyordu. Yakalayıp öldürebilirlerdi. Hz. Mikdad bunları bilmiyor değildi. Fakat, onun bütün istediği, canını Allah yolunda fedâ etmek değil miydi? Hiç tereddüt etmeden Mekke'ye hareket etti. İstenilen bilgileri toplayarak kısa zamanda Peygamberimize getirdi.

Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved nerede doğmuştur? Mikdad bin Esved ne zaman doğmuştur? Mikdad bin Esved nasıl Müslüman olmuştur? Mikdad bin Esved nasıl hicret etmiştir? Mikdad bin Esved nasıl evlenmiştir? Mikdad bin Esved’in cesareti, Mikdad bin Esved’in hayatı, Mikdad bin Esved’in vefatı.

Hz. Mikdad, Resulullahı çok seviyor, onun yanından ayrılmak istemiyordu. Cenab-ı Hak, onun bu hâlis niyetinin mükâfatını verdi. Peygamberimiz Muhacirlerle Ensarı onar kişilik gruplara ayırarak aralarında kardeşlik akdi yapmıştı. Mikdad Peygamberimizin bulunduğu grubun içinde kaldı.

Mikdad'ın Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Çok severdi. Sevgisinin tezâhürü olarak amcası Zübeyr'in kızı Dıbaa'yı ona nikâhladı. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde de ona olan sevgisini şöyle beyan buyurur: "Allah bana Ashabımdan hususî olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emretti. Bunlar: Ali, Mikdad, Selman ve Ebû Zer'dir."

Hz. Mikdad'ın en bâriz vasıflarından biri, haksızlığa uğrayan bir kimse gördüğünde ona yardım etmekti. Haksızlığa hiç tahammül edemezdi. Bir gazâ esnâsında birlik kumandanı askerlere, "Kimse hayvanlarını otlağa çıkarmasın" şeklinde bir emir vermişti. Askerlerden birisi her nasılsa bu emri duymamıştı. Hayvanını otlağa saldı. Bunu öğrenen kumandan hiddetlendi ve askeri dövmeye başladı. Bu durumdan haberdar olan Hz. Mikdad kumandana gitti ve "Ne hakla adamcağıza dayak attın? Vallahi sen ona ne kadar vurduysan, onun da o kadar sana vurması lâzımdır" dedi. Kumandanın bu büyük Sahabîye saygısı sonsuzdu. Bu sebeple teklifine rızâ gösterdi. Fakat, asker, kumandanını affetti. Bunun üzerine Mikdad şöyle dedi: "Allah'tan ümidim, İslâm’ın aziz kalmasıdır. Ben öleyim; ama İslâm’ın zillete düştüğünü görmeyeyim."

Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved nerede doğmuştur? Mikdad bin Esved ne zaman doğmuştur? Mikdad bin Esved nasıl Müslüman olmuştur? Mikdad bin Esved nasıl hicret etmiştir? Mikdad bin Esved nasıl evlenmiştir? Mikdad bin Esved’in cesareti, Mikdad bin Esved’in hayatı, Mikdad bin Esved’in vefatı.

Müslümanlar Medine'ye hicret etmekle müşriklerin işkencelerinden kurtulmuşlardı. Ancak müşrik tehlikesi hâlâ bir tehlike olarak devam etmekteydi İslâm’ın gelişmesine mâni olmak için her an Medine'ye saldırabilirlerdi. Nitekim Hicretin 2. yılında bütün imkânlarını kullanarak sayıca ve silâhça mücahitler den çok üstün olan kalabalık bir ordu hazırladılar. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca Sahabiler ile istişare etti. Zaten hakkında vahiy nazil olmayan hususlarda Ashabıyla istişare etmek Resulullahın âdetlerindendi. Kendi düşüncesine uymasa da istişâreden çıkan kararı tatbik ederlerdi. Bu istişârede Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer müşriklerle savaşmak hususunda güzel bir konuşma yaptılar. Hz. Mikdad da oradaydı. Söz aldı ve mücahitleri coşturan ve aynı zamanda da imrendiren şu konuşmayı yaptı: "Ya Resulallah! Allah sana ne emretti ise onu yerine getir. Biz seninle beraberiz ve senin yanındayız. Biz İsrâiloğullarının Musa'ya (a.s.) dediği gibi, Git, sen ve Rabbin onlarla çarpışınız da, biz burada oturalım' demeyiz. Fakat, biz şöyle deriz: 'Git, sen ve Rabbin onlarla savaşınız. Biz de sizin yanınızda, sizinle birlikte çarpışırız. Seni Hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bizi Mekke'nin arkasında ve Yemen taraflarında, beş gecelik mesafede bulunan Berku'l- Gımad kadar yürütecek olsan oraya kadar yürür; senin sağında, solunda, önünde ve arkanda çarpışınız."

Hz. Mikdad'ın bu konuşması Peygamberimizin çok hoşuna gitti. Ona hayır duâda bulundu. Daha sonra da bu cesur Sahabesini sol cenah kumandanlığına tâyin etti. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Hz. Mikdad büyük fedakârlıklar gösterdi. Neticede İslam ordusu kesin bir zafer kazandı.

Peygamberimizle birlikte gazâlara iştirak eden Mikdad, fakir bir Sahabîydi. Aç kaldığı günler çok olurdu. Fakat, hiçbir zaman hâlinden şikayetçi olmaz içinde bulunduğu duruma şükrederdi. Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmezdi. Bazan bunun peşin mükâfatını alırdı.

Mikdad bin Esved kimdir? Mikdad bin Esved nerede doğmuştur? Mikdad bin Esved ne zaman doğmuştur? Mikdad bin Esved nasıl Müslüman olmuştur? Mikdad bin Esved nasıl hicret etmiştir? Mikdad bin Esved nasıl evlenmiştir? Mikdad bin Esved’in cesareti, Mikdad bin Esved’in hayatı, Mikdad bin Esved’in vefatı.

Medine'de kıtlığın hüküm sürdüğü ve halkın, açlıktan karınlarına taş bağlamak zorunda kaldıkları bir günde Mikdad evden çıktı. Bir kaç gündür yemek yememişti. Bâkiü'l-Kargad Kabristanındaki Hacebe denen yere kadar gitti. Bir harabeye girdi ve oturdu. Biraz sonra orada bulunan bir delikte bir dinar gördü. Akabinde delikten on yedi tane dinar çıkardı. Kıtlık zamanında on yedi dinar çok paraydı. Fakat, acaba bu parayı alıp harcaması doğru olur muydu? Sünnetten ayrılmayan ve bir müşkili olduğunda hemen Resulullaha gelen Hz. Mikdad yine öyle yaptı. Peygamberimize gelerek hadiseyi nakletti. Peygamber Efendimiz bu parayı harcamasında bir mahzurun bulunmadığını haber verdi. Çünkü o para, halis niyetine karşılık, Allah'ın bir ikramıydı. Hz. Mikdad'ın hususiyetlerinden birisi de, bir insan hakkında konuşurken ihtiyatlı davranmasıydı. Bir insanın gerçek yüzünü, fikir ve mahiyetini öğrenmeden hüküm vermezdi. Bu hususta şöyle derdi: "Ben, bir insanın sonunu görmeden onun hakkında iyi veya fena bir şey söylemem. Çünkü bu hususta Resulullaha sorulmuştu da, o şu cevabı vermişti: İnsanın kalbi kadar değişen bir şey yoktur. Allah ve Resulü uğrunda her şeyini tereddütsüz fedâ eden ve hayatının her ânını İslâmiyet’in yücelmesi için harcayan Hz. Mikdad, Hz.Ebû Bekir ve Hz. Ömer zamanında da büyük hizmetlerde bulundu. Hz. Ömer onun cesaretini takdir eder ve onu bin kişilik orduya denk tutardı.

İslâm fütuhatının hızla yayıldığı yıllarda mücâhitler Mısır hudutlarına dayanmışlardı. İslâm ordularının kumandanı Amr bin As (r.a.) Mısır'ın fethi için Hz. Ömer'den yardım göndermesini talep etti. Hz. Ömer şöyle bir mektup yazdı:

"Sana dört bin kişi gönderdim. Her binin başında bin kişiye bedel bir kumandan bulunmaktadır. Bunlar: Zübeyr bin Avvam, Mikdad bin Esved, Ubade bin Samit ve Mesleme bin Muhallad'dır.

Şehit olmayı çok arzulayan ve bu arzusuna kavuşmak için ömrünün son anlarına kadar cihad ordularına katılmaktan geri durmayan Hz. Mikdad, Hicretin 33. yılında Hz. Osman'ın hilâfeti zamanında vefât etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?