banner29

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Musab bin Umeyr’in hayatı

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Mus'ab bin Umeyr nerede doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr ne zaman doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl Müslüman olmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl hicret etmiştir? Mus'ab bin Umeyr nasıl evlenmiştir? Mus'ab bin Umeyr’in cesareti, Mus'ab bin Umeyr’in hayatı, Mus'ab bin Umeyr’in vefatı.

İslam 15.09.2020, 13:48 22.10.2020, 17:04
Mus'ab bin Umeyr kimdir? Musab bin Umeyr’in hayatı

İşte, "Mus'ab bin Umeyr kimdir? Mus'ab bin Umeyr nerede doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr ne zaman doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl Müslüman olmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl hicret etmiştir? Mus'ab bin Umeyr nasıl evlenmiştir? Mus'ab bin Umeyr’in cesareti, Mus'ab bin Umeyr’in hayatı, Mus'ab bin Umeyr’in vefatı." sorularının cevabı.

MUS'AB BİN UMEYR KİMDİR?
MUS'AB BİN UMEYR’İN HAYATI

Resulullahın (a.s.m.) haklarında, "Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olursanız hidayete erişirsiniz" buyurdukları Sahabelerin herbiri bizler için ibret ve örneklerle dolu bir hayatın sahibidir. Her Sahabeden alacağımız dersler vardır. Mus'ab bin Umeyr de (r.a.) bu mümtaz insanlardan biridir. Bu yıldız Sahabi, İslâm’ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen, genç ve itibarlı simâlarından biriydi. Ailesinin göz bebeği olan Mus'ab, çok zengin, müreffeh ve gösterişli bir hayat yaşıyordu. Anne ve babası, bir dediğini iki etmiyordu. Böyle göz kamaştırıcı bir hayatın içinde iken, bir gün, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) tebliğ ettiği dinden haberdar oldu. İçine bir merak düştü ve Hz. Peygamberi ziyaret etti. Bir müddet sohbetten sonra, hidâyet nuru kalbini aydınlatmaya başladı. Biraz sohbetten sonra oradan ayrıldı. Hz. Mus'ab, müşrik olarak geldiği Resulullahın huzurundan artık bir Müslüman olarak çıkmıştı. Ama muhitinden çekindiği için bir müddet bunu gizledi. Namazlarını gizli gizli kıldı.

Fakat bir gün müşriklerden biri, onun namaz kıldığını gördü, ailesine haber verdi. Bu Mus'ab'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Önceden onu çok sevip itibar eden Mekkeliler tarafından sırf İslâm’ı kabul ettiği için türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Hapsedildi. Sonra bir grup Müslümanla birlikte Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldı. Döndüğünde onu bekleyen farklı bir şey yoktu. Ailesi ve akrabaları yine düşmandı. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir gün Ashabıyla sohbet ederken Mus'ab (r.a.) yanlarına geldi. Selâm verdi. Sahabiler, ona gereken şekilde yardımcı olamadıkları için mahcuptular. Peygamberimiz Mus'ab'ın selâmını aldıktan sonra şöyle buyurdu:

"Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamd olsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceden anne ve babasının en sevgili varlığı idi. Allah ve Resulünün sevgisi, anne ve babasının sevgisine galebe çaldı. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih etti. 2 Kâinatın Efendisinin (a.s.m.) bu iltifatına mazhar olan Mus'ab bin Umeyr, hakikaten her şeyini Allah ve Resulü uğrunda feda etmişti. Evini, şâşaalı hayatını, vazgeçmesi zor olan o zevk ve lezzetleri, annesini, babasını... Bu fedakâr zât, bütün bunlara mukabil tükenmeyen bir zenginliğe kavuştu ve Resulullah (a.s.m.) tarafından, İslâm’ın Medine'deki ilk tebliğcilerinden biri olarak vazifelendirildi.

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Mus'ab bin Umeyr nerede doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr ne zaman doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl Müslüman olmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl hicret etmiştir? Mus'ab bin Umeyr nasıl evlenmiştir? Mus'ab bin Umeyr’in cesareti, Mus'ab bin Umeyr’in hayatı, Mus'ab bin Umeyr’in vefatı.

Birinci Akabe Biatını takiben Medine'de İslâm hızla yayılmaya başlayınca, buradaki yeni Müslümanlar Hz. Peygamberden (a.s.m.) İslâm’ı kendilerine öğretecek muallimler göndermesini istediler. İlk muallim Mus'ab bin Umeyr oldu. Medine'ye gidip Es'ad bin Zürâre'nin (r.a.) evine yerleşen bu fedakarlık timsali Sahabî, birer ikişer gelen Medinelilere Islâm’ın esaslarını öğretti. Böylece Es'ad'ın evi bir İslâm dershanesi haline geldi. Burası öyle feyizli bir yerdi ki, gelen Müslüman oluyordu.

Derken sayıları hızla artan Müslümanlar Medine'de Cuma namazı kılmak istediler. Durumu Resulullaha (a.s.m.) bildirerek iznini aldılar. Ensar, Sa'd bin Hayseme'nin evinde toplandı ve Medineli Müslümanlar hep birlikte Mus'ab'ın imamlığında ilk Cuma namazlarını kıldılar. Bilâhare, Hz. Mus'ab Mekke'ye gelerek Resulullahı ziyaret etti ve Medine'deki İslâmi inkişâfları anlattı. Bu ziyaretten haberdar olan Mus'ab'ın annesi çok kızdı, oğluna bir haber gönderdi ve şöyle dedi: "Hayırsız evlat, Mekke'ye gelip de benden önce bir başkasını nasıl ziyaret edebiliyorsun?" Mus'ab'ın cevabı ise şu idi: "Ben Resulullahtan (a.s.m.) önce hiç kimseyi ziyaret edemem." Daha sonra Peygamberimizin iznini alarak annesinin yanına giden Mus'ab, onun, "Hala batıl inancını muhafaza ediyor musun?" şeklindeki sualiyle karşılaştı. Şöyle bir cevap verdi: "Anneciğim, ben Muhammed'in (a.s.m.) dini üzereyim. O dinde Cenâb-ı Hakkın gönderdiği hak dindir." Ve şunları ilâve etti: "Benim size olan düşkünlüğümü ve sevgimi bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve Resulüne sen de inan. Bunu bütün samimiyetimle istiyorum."

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Mus'ab bin Umeyr nerede doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr ne zaman doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl Müslüman olmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl hicret etmiştir? Mus'ab bin Umeyr nasıl evlenmiştir? Mus'ab bin Umeyr’in cesareti, Mus'ab bin Umeyr’in hayatı, Mus'ab bin Umeyr’in vefatı.

Annesi, Müslüman olduğu takdirde halkın kendisiyle alay edeceğini söyleyerek teklifini reddetti.

Ama artık oğlunun inancına da karışmayacaktı.

Daha sonra bir müddet Mekke'de Resulullahın (a.s.m.) yanında kalan Mus'ab, bilâhare Medine'ye döndü. Mekke'de bulunduğu esnada, bir gün Hz. Peygamber onun bir kemik parçasını sıyırdığını gördü. Ve yanındaki Sahabelere, "Bu zatı görüyorsunuz ya; anne ve babası ona en güzel yiyecekleri verdikleri halde, onları bırakıp bizimle beraber açlığa tahammül ediyor." Böylece mübarek bir hayatın sahibi olan Mus'ab (r.a.), o hayata yakışır bir şekilde âhiret âlemine irtihal etti.

MUS'AB BİN UMEYR’İN CESARETİ
MUS'AB BİN UMEYR’İN VEFATI

Uhud Harbinde, Resulullah tarafından İslâm sancağını taşımakla vazifelendirilmişti. Bir taraftan harb ederken, diğer taraftan da, bir kısım Müslümanların gerileyişi üzerine nâzil olan şu âyeti okuyordu:

"Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelmişti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, dininizden dönecek veya savaştan kaçacak mısınız?"

Kahramanca mukavemeti ile müşriklerin karşısında dimdik duran Mus'ab, bir ara İbni Kamie adlı bir müşrikin hücumuna uğradı. Atıyla Mus'ab'ın yanına yaklaşan müşrik, onun sancağı tutan elini uçurdu. Sancağı hemen sol eline aktaran Mus'ab, o elini de kesilmekten kurtaramadı. Bu defa sancağı dişleriyle yakalayarak göğsünde tutmaya çalıştı. Hemen bir Sahabî yetişerek sancağı devraldı. Bu, bir melekti. Mus'ab'ın kılığına bürünerek savaşa devam etti. Bir ara ona seslenen Resulullah, melekten, "Ben Mus'ab değilim, yâ Resulallah" cevabını işitti. Mus'ab'ın şehit olduğu o zaman anlaşıldı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m) göz yaşları içinde şu âyeti okudu:

"Mü'minlerden Resulullah ile beraber olacaklarına dair Allah'a verdikleri söze sâdık kalan nice kimseler vardır. Onlardan kimi verdiği sözü tamamen yerine getirerek şehitliğe kavuştu; kimi de böyle güzel bir akibeti beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir surette değiştirmemişlerdir."

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Mus'ab bin Umeyr nerede doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr ne zaman doğmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl Müslüman olmuştur? Mus'ab bin Umeyr nasıl hicret etmiştir? Mus'ab bin Umeyr nasıl evlenmiştir? Mus'ab bin Umeyr’in cesareti, Mus'ab bin Umeyr’in hayatı, Mus'ab bin Umeyr’in vefatı.

Bu büyük Sahabî şehit olduğunda, üzerinde kefen olarak kullanılabilecek bir bez parçasından başka bir şey yoktu. Başı örtüldüğü zaman ayakları, ayakları örtüldüğünde de başı açık kalıyordu. Allah için sevdiklerini feda eden Mus'ab, her şeyden ziyade sevdiği Allah'ına böyle kavuştu.

Allah ondan ebeden râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?