banner30

banner29

Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde’nin hayatı

Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde nerede doğmuştur? Sa'd bin Ubâde ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Ubâde nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Ubâde’nin cesareti, Sa'd bin Ubâde’nin hayatı, Sa'd bin Ubâde’nin vefatı.

İslam 16.09.2020, 13:09
Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde’nin hayatı

İşte, "Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde nerede doğmuştur Sa'd bin Ubâde ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Ubâde nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Ubâde’nin cesareti, Sa'd bin Ubâde’nin hayatı, Sa'd bin Ubâde’nin vefatı." sorularının cevabı.

SA'D BİN UBÂDE KİMDİR?
SA'D BİN UBÂDE’NİN HAYATI

Hz. Sa'd (r.a), Medineli Müslümanlardandır. İkinci Akabe Biatına katıldı. İslâm nurunun Medine'yi aydınlatmasında çok büyük gayret gösterdi. Malıyla canıyla İslâm dâvâsına hizmet etti. Uhud Savaşından itibaren Peygamberimizle (a.s.m.) birlikte bütün savaşlara katıldı ve Evs Kabilesinin sancaktarlığını yaptı.

Hz. Sa'dın bizlere ışık tutacak birçok vasıfları vardır. Bunlardan en belirgin olanı cömertliğidir. Bilindiği üzere, insan fıtratında dünya malına karşı aşırı bir sevgi vardır. Bu itibarla, malından başkalarına ikram etmek nefse ağır gelir. Bunun içindir ki, cömertlik insanlar arasında sevilen ve beğenilen bir vasıf olmuştur. İşte Hz. Sa'd, bu vasıfta diğer Sahabîler arasında müstesna bir mevkie yükseldi. Öyle ki, tanıdığı tanımadığı herkese yemek yedirir, misafirsiz sofraya oturmaya razı olmaz, misafir ne kadar çok olursa o derece sevinirdi.

Hizmetçisini gönderir, kimin canı et isterse davet etmesini emrederdi. Sa'd bin Ubâde, Ashabın fakirlerine, bilhassa Suffe Ashabına her vesileyle ikramlarda bulunurdu. Bilindiği gibi, Ashab-ı Suffe, sadece Kurân ve sünnet öğrenmekle meşgul olan, başka bir maksatları olmayan Sahabilerdi. Onların, Peygamberimizin sohbetinden daha fazla feyiz alabilmeleri için, Suffe Ashabının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf ediyordu. Bazen onların kaldığı yere yiyecek bir şeyler gönderiyor, bazen de bunlardan birkaç tanesini evine götürüyordu. Bir defasında da bu Sahabilerden seksen tanesini birden evine götürdü. Onlara çeşitli yemekler ikram etti Hz. Sa'd çoğu zaman onların giyecek ihtiyaçlarını da karşılıyordu.

Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde nerede doğmuştur Sa'd bin Ubâde ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Ubâde nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Ubâde’nin cesareti, Sa'd bin Ubâde’nin hayatı, Sa'd bin Ubâde’nin vefatı.

Peygamberimiz de diğer bazı Sahabiler gibi çoğu zaman aç kalıyor, bir şey yemeden sabahlıyordu. Hattâ açlıktan, karnına taş bağladığı zamanlar olurdu. Sahabiler bunu bildikleri için Peygamberimizi davet ediyor, sofraları onunla şenlendirmeyi arzu ediyorlardı. Hz. Sa'd da çoğu zaman sofrasını Peygamberimizle şereflendiriyordu. Bazen de evine çeşitli yiyecekler gönderirdi. Peygamberimiz bu fedakar Sahabeyi kırmaz, ikramlarını reddetmezdi.

Hz. Sa'd'ın şirk ve inkâr karanlıklarından çıkıp iman nuru aydınlanmasına İslamiyet’le şereflenmesine Peygamber Efendimiz vesile olduğu için diğer Sahabiler gibi, ona minnettardı. Bütün varlığını Resulullah uğrunda harcamaya hazırdı. Kendisinin yemesinden değil, Peygamberine ikram etmekten hoşlanırdı.

Peygamberimizle birlikte bir sefere kalmıştı. Peygamberimizin yiyecek yüklü bir devesi kayboldu. Sahabiler deveyi çok aramalarına rağmen bulamadılar. Bir müddet sonra Cenab-ı Hakkın izniyle deve geri geldi. Hz. Sa'd, devenin kaybolduğunu işitmişti. Fakat, geri geldiğinden habersizdi. Yanında bulunan yiyeceklerden çok az bir kısmını kendisine ayırdıktan sonra kalanını bir deveye yükleyerek Peygamberimize götürdü, "Ya Resulallah! Erzak yüklü devenizin kaybolduğunu işittim. Yanımda bulunan yiyecekleri size getirdim. Bunları benden kabul ediniz" dedi. Hz. Sa'd'ın bu fedakarlığından son derece memnun olan Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Allah bize erzak yüklü devemizi geri gönderdi. Siz artık yiyeceklerinizi götürünüz. Allah size onu mübarek kılsın. Ey Ebû Sâbit! Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?" Sa'd bin Ubâde Peygamber Efendimizin bu sözlerine karşılık olarak, "Ya Resulallah! Biz, İslâm’la müşerref olduğumuz için Allah ve Resulüne minnettarız. Vallahi, mallarımız içerisinde sizin almış olduğunuz şeyler, bize bırakmış olduklarınızdan daha çok hoşumuza gider" dedi. Hz. Sa'd'ın ihlâsla söylediği bu sözler karşısında Peygamberimiz onu şöyle taltif etti:

"Ey Sa'd! Doğru söylüyorsun. Felâha ve kurtuluşa ermiş olduğunu müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir. Allah, güzel ahlakı kime bağışlamayı dilerse, ona bağışlar. Allah sana güzel ahlakı bağışlamıştır."

İslâm dâvâsı uğrunda malını tasadduk etmekten çekinmeyen, Cenâb-ı Hakkın ihsan ettiklerini yine Onun yolunda sarf eden Hz. Sa'd, bazı savaşlarda mücahitlerin silâh, teçhizat ve erzak ihtiyaçlarını temin ediyordu. Bir defasında İslâm ordusuna on deve yükü hurma göndermişti. Bu fedakârlığından dolayı son derece memnun olan Peygamberimiz, "Ey Allah'ım! Sa'd ve Sa'd'ın âilesini rahmetinle esirge" diye dua etti ve "Sa'd bin Ubade ne iyi insandır" buyurdu. Peygamberimiz diğer Sahabileri ziyaret ettiği gibi, Hz. Sa'd'ı da zaman zaman ziyaret eder, halini hatırını sorardı.

Sa'd bin Ubâde kimdir? Sa'd bin Ubâde nerede doğmuştur Sa'd bin Ubâde ne zaman doğmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl Müslüman olmuştur? Sa'd bin Ubâde nasıl hicret etmiştir? Sa'd bin Ubâde nasıl evlenmiştir? Sa'd bin Ubâde’nin cesareti, Sa'd bin Ubâde’nin hayatı, Sa'd bin Ubâde’nin vefatı.

Bir gün yine ziyaretine gitmişti. Selâm verdi, fakat içeriden bir cevap alamadı. Tekrar selâm verdi, yine bir ses duymadı. Üçüncü defa selâm verdi, bu defa da cevap alamayınca döndü. Hz. Sa'd, Resulullahın uzaklaştığını görünce hemen koştu ve "Annem babam sana feda olsun, ya Resulallah! Selâmınızı işitiyor ve cevap veriyordum. Bize verdiğiniz selâmların sayısını arttırmak için, cevabımı size işittirmiyordum" dedi. Sonra Peygamberimizi evine davet etti. Uzun bir müddet Resulullahın sohbetinden feyiz aldı.

Hz. Sa'd, Hicretin 15. yılında vefat etti.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?