banner29

Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir’in hayatı

Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir nerede doğmuştur? Ukbe bin Amir ne zaman doğmuştur? Ukbe bin Amir nasıl Müslüman olmuştur? Ukbe bin Amir nasıl hicret etmiştir? Ukbe bin Amir nasıl evlenmiştir? Ukbe bin Amir’in cesareti, Ukbe bin Amir’in hayatı, Ukbe bin Amir’in vefatı.

İslam 18.09.2020, 16:27 18.09.2020, 16:31
Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir’in hayatı

İşte, "Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir nerede doğmuştur? Ukbe bin Amir ne zaman doğmuştur? Ukbe bin Amir nasıl Müslüman olmuştur? Ukbe bin Amir nasıl hicret etmiştir? Ukbe bin Amir nasıl evlenmiştir? Ukbe bin Amir’in cesareti, Ukbe bin Amir’in hayatı, Ukbe bin Amir’in vefatı." sorularının cevabı.

UKBE BİN AMİR KİMDİR?
UKBE BİN AMİR’İN HAYATI

Ukbe bir çobandı. Medine otlaklarında koyun güderdi. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Medine'ye hicret ettiğini de dağda haber almıştı. Artık orada duramazdı. Gidecek, o Yüce Peygamberi görecekti. Koyunları oracıkta bıraktı, doğruca Medine'nin yolunu tuttu. Geldi, Resulullahı sordu. Misafir kaldığı evi öğrenir öğrenmez soluğu huzurunda aldı. Kâinatın Efendisini karşısında görünce çok sevindi, birden dünyası genişledi, gönlü aydınlandı. Uçacak gibiydi. İçi içine sığmıyordu. O zamana kadar böyle bir heyecan yaşamamış, bu kadar sevinmemişti. Ruhundaki değişikliklere kendisi de inanamaz olmuştu.

Resul-i Ekrem Efendimiz hakikat nurlarından inciler saçtı önüne. Yüce dinin esaslarını öğretti. Ukbe en ufak bir tereddüt bile göstermedi. Mü'minler arasında yer almakta gecikmedi. Ukbe artık bir Sahabîydi. Hem de Suffe Ashabının içinde yer alan seçkin bir Sahabiydi.

Ukbe bundan sonra kendisini tamamen ilme verdi. Peygamberimizin hayat dolu sohbetini artık hiç kaçırmıyordu. Ondan ilim ve marifet meyveleri derliyordu. Peygamberimiz de Ukbe'nin ilme olan aşkını arzusunu bildiği için kendisiyle hususi olarak ilgileniyordu.

Birgün Hz. Ukbe'ye hitaben şöyle buyurdu:

"Kur'ân'da bazı sûreler vardır. Cenab-ı Hak o sûrelerin bir benzerini ne Tevr ât'ta, ne Incil'de, ne Zebur'da ve ne de Kur'ân'da indirmemiştir. Hiçbir geceni onları okumadan geçime. Buntar: İhlâs, Felâk, ve Nâs sûreleridir."

Bu sözleri kulaklarına küpe eden Ukbe şöyle der: "O günden sonra her gece bu sûreleri okumadan yatmadım. Hep okudum,"

Hz. Ukbe bilmediklerini, öğrenmek istediği hususları Peygamberimize sormaktan çekinmezdi. Böylece pek çok şeyi öğrenme imkânını bulmuştu. Bir gün Peygamberimizin yanına yaklaştı, mübarek ellerini tuttu ve şöyle dedi: "Ya Resulallah, iyilik ve ibadetin en üstün olanlarının hangisi olduğunu söyler misiniz?"

Peygamberimiz de şu nasihatte bulundu: "Senin hâlini sormayanın hâlini sor. Sana bir şey vermeyene vermeye bak. Sana haksızlık edeni de affet."

Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir nerede doğmuştur? Ukbe bin Amir ne zaman doğmuştur? Ukbe bin Amir nasıl Müslüman olmuştur? Ukbe bin Amir nasıl hicret etmiştir? Ukbe bin Amir nasıl evlenmiştir? Ukbe bin Amir’in cesareti, Ukbe bin Amir’in hayatı, Ukbe bin Amir’in vefatı.

Hz. Ukbe bir defasında da, "Kurtuluş neydedir, ya Resulallah?" diye sordu. Peygamberimiz (a.s.m.), "Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin (sırrını yayma). Günahların için ağla" buyurdu.

Bunlar zor işlerdi. Nefse ağır gelen hizmetlerdi, fakat Cennet de ucuz değildi. Çünkü Cennetin bu dünyada kazanılması gerekiyordu. Bunun için her şeyden önce böyle nefse zor gelen amelleri işleyerek Yüce Allah'ın rızasını elde etmek lâzımdı.

Ukbe (r.a.) bir gün on iki arkadaşıyla birlikte Peygamberimizden bir şeyler öğrenmek düşüncesiyle yola çıktı. Yanlarında develeri de vardı. Onları başı boş bırakmak istemediler. "İçimizden birisi develerimizi otlatsa da, kalanımız Resulullahla sohbet etsek. Sonra öğrendiklerimizi ona bildiririz" dediler. Hz. Ukbe gerçi Peygamberimizin (a.s.m.) sohbetinde bulunmayı çok arzuluyordu. Fakat develerin yanında birisinin kalması gerektiğine de inanıyordu. Arkadaşlarını kendi nefsine tercih etti, "Siz gidin. Develeri ben otlatırım" dedi. Sonrasını kendisi anlatıyor:

Arkadaşlarım gideli bir hayli olmuştu. Kendi kendime, "Galiba aldandım. Arkadaşlarım Resulullahtan (a.s.m.) benim duymadıklarımı dinliyorlar, öğrenmediklerimi öğreniyorlar" dedim. Şehre gittim. Yolda Sahabelerden bir grupla karşılaştım. İçlerinden biri, Peygamberimizin, "Kim güzelce abdest alırsa günahından temizlenerek annesinden yeni doğmuş gibi olur" buyurduğunu söyledi. Hayret ettim. Benim hayretimi fark eden Ömer bin Hattab "O da birşey mi? Hele sen ondan önceki hadisi dinlemeliydin" dedi. "Kurbanın olayım, onu da söyle" dedim.

O da Resulullahın (a.s.m.) "Kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse, Allah ona Cennet kapılarını açar. O da istediği kapıdan Cennete girer. Cennetin sekiz kapısı vardır" buyurduğunu söyledi.

Tam bu sırada Resulullah (a.s.m.) geldi. Ben de tam karşısına oturdum, dinlemeye başladım. Fakat benden yüzünü çevirdi. "Ey Allah'ın Resulü! Annem babam size fedâ olsun. Niçin benden yüzünüzü çeviriyorsunuz?" dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Sence bir kişinin istifadesi mi daha kıymetli, yoksa on iki kişinin mi?" buyurdu. Hatâmı anladım, kalktım."

Hz. Ukbe'nin öğrenme hususundaki bu gayreti onun kısa zamanda âlim Sahabîler arasına girmesine sebep oldu. Öyle ki Hz Ukbe, Peygamberimizin zamanında içtihad edebilecek seviyeye geldi. Hattâ bir defasında Peygamberimiz (a.s.m.) kendisine müracaat eden iki dâvâlı hakkında hüküm verme işini ona bıraktı. Ukbe (r.a.), "Siz daha layıksınız yâ Resulullah! Anam, babam size fedâ olsun!" dedi.

Fakat Resulullah "Sen hüküm ver" buyurdu. Bu sefer Ukbe sordu, "Neye göre hüküm vereyim ya Resulallah?"

Peygamberimiz, "Kendi içtihadına göre hüküm ver. Eğer hükmünde isabet edersen sana on sevap verilir. İsabet etmezsen bir sevap kazanırsın" buyurdu.

Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir nerede doğmuştur? Ukbe bin Amir ne zaman doğmuştur? Ukbe bin Amir nasıl Müslüman olmuştur? Ukbe bin Amir nasıl hicret etmiştir? Ukbe bin Amir nasıl evlenmiştir? Ukbe bin Amir’in cesareti, Ukbe bin Amir’in hayatı, Ukbe bin Amir’in vefatı.

Hz. Ukbe, peygamberimize (a.s.m.) karşı son derece hürmetkârdı. Öyle ki, Resulullahın huzurunda deveye binmeyi hürmetsizlik sayardı. Bir gün Peygamberimizle birlikte bir yere gidiyordu. Peygamberimiz (a.s.m.) deveye binmişti. Kendisi yayaydı.

Resulullah (a.s.m.) onu terkisine almak istedi, "Ey Ukbe! Binmiyor musun?" buyurdu. Hz. Ukbe, "Günah olmasından korkuyorum, ya Resulallah!" dedi. Peygamberimizin ısrar etmesi üzerine onun emrini yerine getirmek için deveye bindi.

Ukbe (r.a.) mü'min kardeşlerinde gördüğü kusurları, kabahatleri açığa vurmazdı. Başkalarının kusurlarını araştırmadığı gibi, birinin kabahatlerinin yanında anlatılmasından da rahatsız olurdu. Bir defasında hizmetçisi komşunun bir hatâsını söyledi. Hz. Ukbe, hizmetçiye kızmadı. Ona nasihat etti. Bunun iyi bir şey olmadığını anlattı. Sonra da şu hadisi rivayet etti:

"Kim dünyada bir mü'minin ayıbını örterse, Allah da Kıyamet günü onun ayıbını örter."

Hz. Ukbe'nin, hadis, miras taksimi ve hitabet gibi sahalarda müstesna bir yeri vardı. Kur'ân'ı güzel okuyan, sesiyle süsleyen Sahabilerdendi. Bir gün Hz. Ömer ona, "Bana Kur'ân oku" dedi. Ukbe (r.a.) Kur'ân okumaya başlayınca Hz. Ömer ağladı.

Ukbe bin Amir kimdir? Ukbe bin Amir nerede doğmuştur? Ukbe bin Amir ne zaman doğmuştur? Ukbe bin Amir nasıl Müslüman olmuştur? Ukbe bin Amir nasıl hicret etmiştir? Ukbe bin Amir nasıl evlenmiştir? Ukbe bin Amir’in cesareti, Ukbe bin Amir’in hayatı, Ukbe bin Amir’in vefatı.

Hz. Ukbe'nin bir diğer hususiyeti de askerlik sanatına olan merakıydı. Fırsat buldukça Peygamberimizin, "Hiçbiriniz ok atışı yapmaktan geri durmasın." "Kim ok atmasını öğrenir, sonra da sünnet olduğunu bile bile terkederse bizden değildir."

"Bir ok sebebiyle Allah üç kişiyi Cennete koyar: Oku hayırlı bir işte kullanmak maksadıyla yapan ustasını, onu atanı ve atana yardımcı olanı" gibi hadisleri hatırlatıyordu.

Böylece cihad ruhunun devamlı uyanık kalmasını, Müslümanların düşmana karşı talim yapmaya ehemmiyet vermelerini istiyordu.

Ukbe (r.a.), Peygamberimizin (a.s.m.) İstanbul'un fethi için verdiği müjdeyi kalbinin derinliğinde bir sır gibi saklıyordu. Hicretin 52. senesinde Hz. Muaviye'nin Istanbul'un fethi için hazırladığı orduda vazife aldı. O sıralar Mısır vâlisi olduğu için Mısır'dan hazırlanan birliğin kumandanlığını yaptı.

Hicretin 58. yılında vefat eden Hz. Ukbe, birçok hadis rivayet etmiştir. Bu hadisler, Buhari, Müslim, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer alır. Onun Peygamberimizden (a.s.m.) rivayet ettiği bir hutbenin meâli şöyle:

"Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Sünnetlerin en hayırlısı, benim sünnetimdir. Sözlerin en değerlisi, Allah'ın zikridir. Kıssaların en değerlisi, Kur'ândır. Amellerin en iyisi, farz olan amellerdir. Her şeyin en kötüsü, sonradan ortaya çıkanlar [bid'alar]dır. Davetlerin en güzeli, peygamberlerin davetidir. Ölümlerin en şereflisi, şehitlerin ölümüdür. Körlüğün en kötüsü, hidâyete erdikten sonra tekrar sapıklığa düşmektir. İlmin en iyisi, faydalı olandır. Veren el, alan elden üstündür. Az ve yeterli olan mal, çok olan ve azdıran servetten iyidir. Pişmanlığın en kötüsü, kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. "İnsanların bazısı namazını vaktin sonunda kılar. Kimisi de Allah'ı ara sıra hatırlar. En büyük hata, yalan söylemektir. En hayırlı zenginlik, gönül zenginliğidir. En iyi azık, takvâdır. Hikmetin başı, Allah korkusudur. Kalpte yer alan şeylerin en iyisi, hakiki îmandır. Şüphe ve kararsızlık küfürdendir. Ölüler için yüksek sesle ağlayıp dövünmek cahiliye adetlerindendir.

Devlet malına el uzatmak, Cehennemden ateş közleri çalmaktır. Altın ve gümüşü biriktirip zekâtını vermemek, insanın vücudunu Cehennem ateşiyle dağlamasıdır. İçki kötülüklerin anasıdır. Kadınlar şeytanın tuzağıdır. Gençlik bir çeşit deliliktir. Kazançların en kötüsü faizdir. Yiyeceklerin en kötüsü yetim malıdır. Bahtiyar insan, başkasından ders alabilendir.

"Hepiniz nihayet birkaç metrelik toprağa gireceksiniz. Her iş neticesiyle değerlendirilir. Amellerde geçerli olan, amelin sonudur. Haber yayanların en kötüsü, yalan haber yayandır. Gelmesi muhakkak olan şey, uzak da olsa yakındır. Mü'mine sövmek fâsıklıktır. Mü'minin etini yemek gıybetini etmek] Allah'a karşı gelmektir. Mü'minin kanına tecavüz etmek ne kadar haram ise, malına tecavüz etmek de o kadar haramdır. Kim kötü bir iş yapmak için Allah adına yemin ederse, Allah onu yalancı çıkarır. Kim bağışlayıcı olursa Allah da onu affeder. Kim öfkesini yenerse, Allah ona sevap verir. Kim musibete sabrederse, Allah kaybettiklerinin yerini doldurur. Kim dedikodulara itibar ederse, Allah onu rezil eder. Kim sabrederse, Allah sevabını kat kat verir. Kim Allah'a karşı gelirse cezaya çarpılır. "Allah'ım beni ve ümmetimi bağışla! Allah'ım beni ve ümmetimi bağışla! Allah'dan beni ve sizi affetmesini dilerim."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?
Yeni bakanlar kurulu kurulmalı mı?