banner29

Zinnîre (r.a.) kimdir? Zinnîre (r.a.)’ın hayatı

Zinnîre (r.a.) kimdir? Zinnîre (r.a.)’ın hayatı, Zinnîre (r.a.)’ın vefatı…

İslam 02.10.2020, 17:24
Zinnîre (r.a.) kimdir? Zinnîre (r.a.)’ın hayatı

Hanım sahabilerden biri olan Zinnîre (r.a.) hakkında “Zinnîre (r.a.) kimdir? Zinnîre (r.a.)’ın hayatı, Zinnîre (r.a.)’ın vefatı” gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde…

ZİNNÎRE (R.A.) KİMDİR?
ZİNNÎRE (R.A.)’IN HAYATI

Hz. Zinnîre köleydi. Peygamberimizin insanlar İslâmiyet’e davet ettiğini duydu. Resulullaha iman eden bir kaç kişinin işkenceler altında inim inim inletildiğine şahit olmuştu. Bütün bu baskı ve işkencelere rağmen, iman nuru gönlünü aydınlatmaya başladı. Karşılaşacağı zorlukları peşinen kabul ederek Müslüman oldu. Böylece maddeten köle olmakla beraber, manen esaretten kurtuluyordu. Zinnîre'nin (r.a.) efendisi katı bir İslâm düşmanıydı. Onun Müslüman olduğunu duyar duymaz küplere bindi. Ne yapıp etmeli, onu dininden vaz geçirmeliydi. Hemen harekete geçti. Onu akla hayele gelmedik işkencelere maruz bıraktı. Bununla Zinnîre'yi (r.a.) putlara geri çevireceğini zannediyordu. Fakat, bütün işkencelere rağmen Zinnîre imanında sebat ediyordu. İnsan bir defa hakikati elde etmeye görsündü. Ele geçirdikten sonra bir daha ondan vaz geçer miydi?

Hz. Zinnîre'nin bu sebatı, efendisini deli ediyordu. Kendisi başa çıkamayanca, Müslümanlara sıkıntı vermekten, eziyet etmekten zevk alan Ebû Cehil'e de haber gönderdi. Bu, Ebû Cehil için iyi bir eğlenceydi. Hemen yetişti. Hz. Zinnire'yi dininden döndürmek için bütün maharetini ortaya koydu. Böylece ondaki iman nurunu söndüreceğini zannediyordu. Fakat, Hz. Zinnire akıl almaz bir  şekilde sebat ediyordu. Bu durum onu görünce daha da kızdırıyor, işkencenin şiddetini biraz daha artırıyordu.

Hz. Zinnire, "İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre, hadisâtin tazyikâtından kurtulabilir" hükmüne güzel bir misal olurken; Ebu Cehil ve diğer müşrikler de kimsesiz, zavallı bir kadına yaptıkları dayanılmaz işkenceyle, "Küfür, insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder" hükmüne dahil oluyorlardı. Köle bir kadına işkence etmek, hakarette bulunmak âcizlikten ve canavarlıktan başka neyle izah edilebilirdi?

İşkenceler karşısında Hz. Zinnîre (r.a.) zayıf düşmüş, hattâ gözlerini kaybetmişti. Bu durum kalbini küfür karanlığı kaplayan Ebû Cehil'i ümitlendirdi. "Gördün mü? Onlara tapınmayı bıraktığın için tanrımız Lât ve Uzza senin gözünü kör etti. Müslümanlıktan vaz geç de, onlar gözlerini tekrar açsınlar" hezeyanında bulundu.Fakat, Hz. Zinnire’nin kalbi imanla doluydu. Fayda ve zarar vermekten aciz taş ve ağaç parçalarının böyle bir şey yapabileceğine kesinlikle inanmıyordu. Bunun kendisi için bir imtihan vesilesi olduğunu anladı, İmanında sebat etti. Bütün ihlas ve samimiyetiyle Ebû Cehil'e şöyle seslendi:

"Hayır, vallahi hayır! Sizin tanrı diye ibâdet ettiğiniz taş ve odun parçasından başka bir şey olmayan Lât ve Uzza, ne fayda, ne de zarar verebilir. Onlar, kendilerine tapanları bilmedikleri gibi, tapınmayanlardan da habersizdirler. Bu ancak Rabbimin işidir. Benim Rabbim gözümü bana tekrar çevirme kudretine sahiptir." Ebu Cehil hiç beklemediği bu cevap karşısında şaşırıp kaldı. Şaşkınlığı geçer geçmez de Hz. Zinnire'ye vurmaya başladı. Bir müddet sonra, yorulduğu için bırakmak mecburiyetinde kaldı.

Evet, Hz. Zinnire, "Benim Rabbim gözümü açma kudretine sahiptir" diyordu. Bütün kâinatı; insanı, güneşi, ayı, yıldızları, hayvanları, bitkileri yoktan yaratan; onları idare eden ve hayatiyetini devam ettiren Rabbimize, Hz. Zinnire'nin gözlerini iade etmek ağır gelir miydi? Elbette Onun, her şeye gücü yeterdi. Yaratan hiç Kadir olmaz mıydı? Nitekim günün ilk ışıklarıyla birlikte Zinnire'nin gözlerini yeniden eski haline kavuşturdu. Sabahleyin, kaldıkları yerden işkenceye devam etmek için gelen müşrikler, onun gözlerinin açılmış olduğunu görünce şaşa kaldılar. Putlarına olan itikatları zayıfladı. Bazıları neredeyse Müslüman olacaktı. Fakat Ebû Cehil, hemen araya girdi. "Muhammed'in izinden giden şu akılsızlara siz hayret etmiyor musunuz?

Eğer Muhammed'in getirdiği şey gerçek ve hayırlı olsaydı, ona uymakta biz bunları elbette geçerdik. Doğruyu bulmakta Zinnire mi bizi geçti? Bunu hanginiz gördü?" dedi.

Yanındakiler de onun bu hezeyanına inandılar. Çünkü gözlerini gaflet bürümüştü. Düşünüp ibret alacakları, iman edecekleri yerde, "Bu da Muhammed'in sihridir" diyerek cehaletlerine devam ettiler. Bu hadise üzerine Ahkâf Süresinin şu meâldeki 11. âyeti nazil oldu: "O kâfirler iman edenler hakkında şöyle dediler: Eğer İslâmiyet’te bir hayır olsaydı, Müslüman olmak hususunda onlar bizi geçemezlerdi. Bununla muvaffak olamayınca da, 'Bu eski bir yalandır' diyecekler." Bu hadise Müslümanların imanları, kâfirlerin ise küfürlerini artırdı. Diğer taraftan, Cenabı Hak ihlâs ve samimiyetine binaen Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla Hz. Zinnire'yi maddi kölelikten de kurtardı. Ebû Bekir (r.a.) onu efendisinden satın alarak Allah rızası için azâd etti.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye erken seçime gitmeli mi?
Türkiye erken seçime gitmeli mi?