John Doe ve Jane Doe kimdir? Bu isimle niçin kullanılır? John Doe isminin ortaya çıkışı... İsmin kullanılmasının yarattığı sorunlar...

John Doe ve Jane Doe kimdir?

John Doe (erkekler için) ve Jane Doe (kadınlar için), ABD'de gerçek kimliği belirlenemeyen, ya da (mahkemelerdeki gizli oturumlar vb.) yasal gerekçelerle gizli tutulması gereken kişiler ve kimliği saptanamayan cesetler için kullanılan bir takma isimdir.

İzmir'de yobazlar tesettürlü kadının havuza girmesini engelledi: Girersen sonuçlarına katlanırsın! İzmir'de yobazlar tesettürlü kadının havuza girmesini engelledi: Girersen sonuçlarına katlanırsın!

ABD, Kanada ve ender olarak da İngiltere'de kullanılır. Bazı durumlarda , John Q. Public, Joe Public veya John Smith gibi benzer şekillerde kullanıldığı da görülmektedir.

Kadınlar için Jane Doe ve henüz adı belirlenmemiş bebekler için de Bebek Doe şeklinde betimlenmekte olan John Doe takma adı, bazı durumlarda karışıklığın önlenmesi amacıyla "Roe" şeklinde değerlendirilmektedir.

John Doe isminin sinema ve televizyonda işlenişi

"John Doe", Frank Capra'nın Meet John Doe (John Doe'yu Karşılamak) filmine ve 2002 yılı yapımı bir televizyon dizisine konu edilmiştir. 

John Doe isminin ortaya çıkışı

İlk kullanılışına 1659 yılında İngiltere'de rastlanan "John Doe ve Richard Roe" isimleri, İngiltere Kralı III. Edward dönemine dayanmaktadır. John Doe ve türev adlarının kullanılışına ABD hukuk tarihi içinde sıkça rastlanır. Bu ismin kullanılması, havaalanı vb. resmi yerlerde birtakım sorunlara yol açmaktadır.