Kaynak bakımından diller:

Bilinmeyen devirlerde aynı ana dile bağlı olduğu düşünülen diller akraba olarak değerlendirilir.  Köken akrabalığı, dillerin ses yapısı, şekil yapısı, söz dizimi ve etimolojisi açısından geriye doğru gidildikçe benzerlikler göstermesine dayanmaktadır. Kaynak bakımında diller şöyle sınıflandırılmaktadır:

1. Hint–Avrupa Dil Ailesi

2. Hami-Sami Dil Ailesi

3. Bantu Dil Ailesi

4. Çin–Tibet Dil Ailesi

5. Kafkas Dilleri

6. Ural-Altay Dilleri

1. Hint–Avrupa Dil Ailesi

Bu dil ailesinin biri Avrupa’da biri de Asya’da olmak üzere iki büyük kolu vardır. Buna göre Avrupa ve Asya kollarında yer alan diller şöyle sıralanmaktadır:

1.1. Avrupa kolu

Şu şekilde sınıflanmaktadır:

Cermen dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İskandinav dilleri

Roman dilleri: Bu grubun ana dili Latince olup günümüzde yaşayan kolları şöyle sıralanır: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence

İslav dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe, Bulgarca, Slovence

Baltık dilleri: Prusça (ölü bir dildir), Litvavca ( Litvanya dili), Letonca

Kelt dilleri: Bretonca, Galce (İskoç dili), İrce (İrlanda dili), Velsçe

Yunanca

Arnavutça

Ermenice

1. 2. Asya kolu

Hint–İran dilleri (Arî diller): Hintçe, Farsça, Sanskritçe

Anadolu dilleri: Hitit dili, Lidya dili, Likya dili, Luvi dili (Bu diller artık kullanılmayan ölü dillerdir.)

Toharca

2. Hami-Sami Dil Ailesi

Sami dilleri: Arapça, İbranice, Aramice, Habeşçe ve ölü bir dil olan Akadca.

Eski Mısır Dili

Kuşî

Berberî

3. Çin–Tibet Dil Ailesi

Çin ve Tibet dilleri bu gruba girmektedir.

4. Bantu Dil Ailesi

Orta ve Güney Afrika’da konuşulan Bantu dilleri bu gruba girer.

5. Kafkas Dilleri

Abazca, Çerkezce, Gürcüce gibi dillerin yer aldığı gruptur.

6. Ural – Altay Dilleri

Türkçenin de yer aldığı bu grubun adlandırılması konusunda araştırmacılar arasında bir birlik bulunmamaktadır. Genel kanaat bu iki grubun ayrılması ve Ural dilleri ile Altay dillerinin ayrı başlıklar altında incelenmesi gerektiğidir. Bunun sebebi ise bu grubu oluşturan dillerin akrabalığının tam olarak ortaya konmamış olmasıdır. Ancak bu dillerde ünlü uyumu gibi, kelime yapım ve çekiminin son ekle yapılması gibi, kelimelerde cinsiyet bulunmaması gibi bazı ortak özellikler de yok değildir. Bu gruba giren dillerin akrabalığı aşağıdaki şemada gösterilmiştir: