Yapılan bir çalışmada, antidepresanların koşu terapisine karşı hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

Türkiye, 15 yaş ve üzeri sigara kullanımında dünya lideri oldu Türkiye, 15 yaş ve üzeri sigara kullanımında dünya lideri oldu

Hasta tercihi rastgele olan çalışmada, depresyon ve/veya anksiyete bozukluğu olan 141 hasta seçildi ve bu hastalara tercih edilen 16 haftalık tedavi önerildi:
Antidepresan ilaç tedavisi (essitalopram veya sertralin) veya haftada 2 grup koşu terapisi.

Başlangıçta ve 16. haftadaki tedavi sonrası yapılan değerlendirmede amaç, zihinsel (tanı durumu ve semptom şiddeti) ve fiziksel sağlık göstergelerini (metabolik ve bağışıklık göstergeleri, kalp atış hızı (değişkenlik), ağırlık, akciğer fonksiyonu, el kavrama gücü, kondisyon) içermekteydi.

Katılımcıların azınlığı rastgele seçilmeye istekliydi; Bu müdahalenin daha fazla tercih edilmesi nedeniyle yürütülen terapi daha geniş oldu.

Müdahalelerin zihinsel sağlık üzerinde karşılaştırılabilir etkileri olmasına rağmen, hem koşu terapisi grubunda daha büyük iyileşmeler hem de antidepresan grubunda daha büyük bozulma nedeniyle, koşu terapisi fiziksel sağlık üzerinde antidepresanlardan daha iyi performans gösterdiği belirtildi.