İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksaya yakın bir konumda, adını Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda savaşmış mücahitlerden alan "Hakkari Yolu" adında bir yol bulunuyor.

◾ Fetihten sonra bu bölgeye yerleşen Hakkarililer bölgeye ve muhite isimlerini vermişler.

Kudüs'teki Hakkarililerin varlığı konusunda en dikkat çeken isimlerden biri İsa bin Muhammed el-Hakkari.

◾ Cihat için Kudüs'e gelen Hakkarililerin öne çıkan isimlerinden olan ve Akka kentinde Haçlılara karşı savaşırken şehit düşen İsa bin Muhammed el-Hakkari'nin kabri de bu yol üzerindeki tarihi bir evin avlusunda bulunuyor.

ABD'li aktör Kevin Spacey, hakim karşısına çıktı ABD'li aktör Kevin Spacey, hakim karşısına çıktı

◾ İbn'ül Esîr (el-Kâmil fî't-Târih), İbn Kesîr (el-Bidâye ve'n-Nihâye), Tâceddin es-Sübkî (Tabakât-üş-Şâfiiyye) gibi İslam tarihçilerine göre İsa el-Hakkari, devrin önde gelen bir fıkıh alimi olmasının yanı sıra, Selahaddin Eyyubi'nin komutanı ve danışmanıydı.

◾ Cezire ve Halep medreselerinde dönemin önde gelen alimlerinden ilim tahsil eden el-Hakkari, Haçlı seferlerine karşı cihada ilk çıkan akimlerden biriydi.

◾ El-Hakkari, Selahaddin-i Eyyübi'nin amcası, komutan Esedüddin Şirkuh'un emrine girerek onunla beraber Mısır'a gitti. Eyyübi hanedanının Mısır'da egemenlik kurmasında büyük rolü olan Şirkuh'un yönlendirmesiyle burada Selahaddin'in hizmetine girdi.

◾ Devletin en üst kademelerine kadar yükselen el-Hakkari, Selahaddin'in Mısır'ı fethinin ardından Kahire kadısı tayin edildi. Selahaddin'e danışmanlık yaptı ve ordusunda komutanlık görevi üstlendi.

◾ Selahaddin Eyyubi ile 1187'de Kudüs'ün fethine katılan İsa el-Hakkari, 1189 senesinde Akka Muharebesi'nde şehit oldu ve naaşı Kudüs'e getirildi.

◾ El-Hakkari, bugün Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlilerin hafızasında yerini koruyor.

"Hakkari Yolu" olarak bilinen sokak ismini, Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda bulunarak Haçlı ordularına karşı cihat eden Hakkarililerden alıyor.

◾ Fetihten sonra bu bölgeye yerleşen Hakkarililer bölgeye ve muhite isimlerini vermişler.

◾ Kudüs'teki Hakkarililerin varlığı konusunda en dikkat çeken isimlerden biri İsa bin Muhammed el-Hakkari.

◾ Cihat için Kudüs'e gelen Hakkarililerin öne çıkan isimlerinden olan ve Akka kentinde Haçlılara karşı savaşırken şehit düşen İsa bin Muhammed el-Hakkari'nin kabri de bu yol üzerindeki tarihi bir evin avlusunda bulunuyor.

◾ İbn'ül Esîr (el-Kâmil fî't-Târih), İbn Kesîr (el-Bidâye ve'n-Nihâye), Tâceddin es-Sübkî (Tabakât-üş-Şâfiiyye) gibi İslam tarihçilerine göre İsa el-Hakkari, devrin önde gelen bir fıkıh alimi olmasının yanı sıra, Selahaddin Eyyubi'nin komutanı ve danışmanıydı.

◾ Cezire ve Halep medreselerinde dönemin önde gelen alimlerinden ilim tahsil eden el-Hakkari, Haçlı seferlerine karşı cihada ilk çıkan akimlerden biriydi.

◾ El-Hakkari, Selahaddin-i Eyyübi'nin amcası, komutan Esedüddin Şirkuh'un emrine girerek onunla beraber Mısır'a gitti. Eyyübi hanedanının Mısır'da egemenlik kurmasında büyük rolü olan Şirkuh'un yönlendirmesiyle burada Selahaddin'in hizmetine girdi.

◾ Devletin en üst kademelerine kadar yükselen el-Hakkari, Selahaddin'in Mısır'ı fethinin ardından Kahire kadısı tayin edildi. Selahaddin'e danışmanlık yaptı ve ordusunda komutanlık görevi üstlendi.

◾ Selahaddin Eyyubi ile 1187'de Kudüs'ün fethine katılan İsa el-Hakkari, 1189 senesinde Akka Muharebesi'nde şehit oldu ve naaşı Kudüs'e getirildi.

◾ El-Hakkari, bugün Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlilerin hafızasında yerini koruyor.