Mecruh ne demektir?

1. Yaralanmış, yaralı (kimse).

2. mec. (Gönül, kalp vb. için) Kırık, incinmiş, kırgın.

3. Kuvvetli delilerle çürütülmüş, boş ve asılsız olduğu ortaya konmuş, ret ve iptal edilmiş, cerhedilmiş fikir; iddia.

Mecruh kelimesinin kökeni nedir?

Arapçada; yaralamak, bir fikri çürütmek anlamındaki "cerh" sözcüğünden türetilmiştir.

Mecruh kelimesiyle örnek cümle

Bak, yerde yavru bir kuş, gaddar okunla mecruh. (Halit F. Ozansoy)