Müfit ne demektir? Müfit kelimesinin kökeni nedir? Müfit kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Müfit ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Fayda veren, yarar sağlayan, faydalı, yararlı.
  2. Anlatan, beyân eden, ifâde eden

Müfit kelimesinin kökeni nedir? 

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kazandırmak, faydalandırmak; anlatmak anlamındaki "ifade" kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.
 
Müfit kelimesiyle örnek cümle

Edebiyatta ibham nedir? Edebiyatta ibham nedir?

Îtimad, îtinâ, cesâret, ümmîd / Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd (Tevfik Fikret)