Münevver nedir?

Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu demektir.

Münevver kime denir? 

Tahsil, bilgi ve görgü sâhibi olan, fikrî meselelerle uğraşan kültürlü, aydın, entelektüel kimselere denir.

Münevver kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapça; ışıklandırmak, nurlandırmak anlamındaki "tenvîr" kelimesinden türetilmiştir.

Münevver kelimesi ile örnek cümle:

Semt kahvelerine çok yüksek rütbeli memurların dışında münevver halkın da toplandığını biliyoruz. (Ahmet H. Tanpınar)