Münferit ne demektir? Münferit kelimesinin kökeni nedir? Münferit kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

Münferit ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Başka kimse veya şeylerden ayrı olan, tek, yalnız, müstakil.

    Gösterge nedir? Özellikleri nelerdir? Gösterge nedir? Özellikleri nelerdir?
  2. Tek tük

Münferit kelimesinin kökeni nedir?  

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Münferit, yalnız olmak anlamındaki "infirad" kelimesinin ism-i fâ'il hâlidir.

Münferit kelimesiyle örnek cümle

Büyük orkestranın içinde münferit sazlar kendiliğinden kaybolurdu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)