banner5

24.12.2020, 19:10

Nankörlük Virüsünü Şükürle tedavi etmeden!

Bismillahirrahmanirrahıım

Bizleri insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu Dünya ve diğer Âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerin zerresinin bile hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Kabir Hayatımızda ve Ahiret ’in büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah (c.c)’a hamd ve Eşsiz Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun!

Hepimiz, Rahman ve Rahiym olan Allah’ın (cc) kullarıyız. Rabb’imiz Allah’tır (cc). Çünkü O, Fatiha Suresi’nde ilan ettiği gibi ‘’Alemlerin Rabb’idir!’’ Yani Yaratıcı, Yaşatıcı ve Yöneticidir! Ve Rab, torpilsiz ilahtır! Belirlediği prensiplere isyan eden; Nemrut’ta olsa Firavun’da olsa, Ebu Cehil’lerin ve Ebu Leheb’lerin de Rabb’i; o zalimler inkâr da etse, Rab’likte ilan etseler, tüm mahlukatın yegane Rabb’i Allah’tır (cc)!

Rabbimiz Allah, rububiyyeti ve emirleri konusunda Sünnetullah’a uymayan Sahabe ordusu da olsa Huneyn’de ve Uhud’da olduğu gibi; bir mürebbi şefkatiyle kendine secde eden mü’min kullarını da terbiye edendir. Sadece Peygamberler ve Ashabı mı?

Bu dünya’ya sorumlu gönderilen akıl sahibi her İnsan, İlahi Mesajların muhatabı, Kulluk Ödevlerinin Mükellefidir! Ve iman edenler için Huneyn’ler, Uhud’lar gibi; afetler ve zelzelelerde birer imtihandır. Rabb’imiz Allah cc, gaflete düşerek kendisini unutan biz kullarına rahmeti gereği; YARATAN-YAŞATAN ve YÖNETEN bir Rab olduğunu daim hatırlatır. Tıpkı Kur’an-i prensiplerde de belirttiği gibi; “Andolsun, Biz sizi; biraz korkuyla (doğal ve sosyal afetler ve düşman saldırılarıyla), açlık (ve kıtlıkla) ve bir parça da mallardan, canlardan ve semerat (ürün ve evlatlar) dan noksanlaştırmakla (hastalık ve sakatlıkla) imtihan edeceğiz. Sabır (sükûnet ve teslimiyet) gösterenleri müjdele (ki, sadece onlar sevaba ve başarıya erişeceklerdir) (Bakara S. 155) İlahi mesajının gereği bu fani dünya’dan ayrılıncaya kadar varlık, yokluk, sağlık, hastalık, umumi ve hususi belalar, trafik kazaları, zelzele gibi afet vs. imtihanlarımız vardır ve varolacaktır.

Bu musibetler karşısında;

O sabırlı müminler ki, başlarına bir imtihan olarak üzücü bir olay geldiği zaman: “Bizler zaten Allah’a aitiz ve sonunda hepimiz O’na döneceğiz. Sahip olduğumuz bütün nimetler bize Allah’ın emanetidir ve istediği zaman elbette geri alacaktır!” derler.” (Bakara S. 156) ilahi mesajının gereği hayattayken, Allah’ın sarsılmaz değişmez ilacı İslami İlkelere dönmek, maddi ve manevi tedbirleri alma zorundadır. Nefes, Din, Vatan Akıl, Mal gibi sayısız nimetlerin şükrünü yerine getirmektir.

Ne buyurulmuştu Bakara 156’da ‘’İNNA LİLLAH!’’ muhakkak ki Allah’tan geldik! O’ndanız! O’na tabi olmaya, tek Rab ve ilah olarak O’nu tanıyacağımıza söz vererek ‘’KALU BELA!’’ dedik! Ama dünya hayatında Rabb’imiz Allah’ı unuttuk! Evde, sokakta, kışlada, mecliste, çarşıda, pazarda, düğünde-dernekte unuttuk! Her şart altında O’na dönmeden ‘’Ve İNNA İLEYHİ RACİUUN’’ demeden kurtuluş mümkün değil! Kul, toplum ve devlet olarak! Konseptlerimiz, Paktlarımız, ittifaklarımızda Roma’ya-Batı’ya değil; O’na dönerek muvaffak oluruz! ‘’Dönüş O’nadır!’’

O’na ve İlkesi İslami Hayata dönmedikçe afetler, virüsler, salgınlar, biyolojik operasyonlar, 5G, alçak irtifa uyduları tehtidleri, Küresel Aşı oyunları, nesilleri yok eden kürtaj ve kısırlaştırma, LGBT ile aile mefhumunu yok etme, İstanbul Sözleşmeleriyle karı-koca yı birbirine düşman etme, Lanzorotte gibi sözleşmelerle sözde çocuk tacizleri duracak diye yeni tehtidlere karşı zayıf düşme ve şimdi de hayvan hakları yasalarıyla yarın kestiğimiz kurbanları suç gösterebilecek uygulamaların önünü açabilecek durumlarla muhatap olmak gibi her türlü bela ve musibetler kapımızda olmaya devam edecektir.

Kurtuluş ‘’ve İNNA İLEYHİ RACİUUN’’dur! Ölmeden; yani hayattayken Allah’a yani İlkeleri İslam’a dönmektir! Zaten dünya’ya hepimizi O göndermemiş miydi? Ölünce hepimiz Allah’a dönmeyecek miyiz!?

Şairimizin “Dünyayı verseler gözünü vermezsin! Sana bu gözü bedava verene niçin secde etmezsin!” dediği gibi, bu sayısız nimetleri karşılıksız lütfeden Allahımıza kuluk görevlerimizi yerine getirerek teşekkür etmek yaşayış gayemizdir. Afetler ve azapların yaygınlaşmasının, belalardan bir türlü kurtulamamızın ana sebeplerinin başında şükürsüzlük yani nankörlük mikropu yer almaktadır.

‘’İNNE’L İNSANE LİRABBİHİ LEKENUD’’ tespiti Kur’an-i dir! Kul, Rabb’ine nankördür! Hakk’ın hatırını gözetmezdir!

Devletlerin, kavimlerin fert ve toplumların ve aile yuvalarının helakının ana sebebi; Allah’a ait hakların, kullara ve tüm canlılara ait hakların ihlal edilmesi ve Adalet-Ahlak nimetlerinin terkedilmesi değil midir!

“O halde (siz yalnız Bana itaat ve ibadet ederek), Beni zikredin ki; Ben de sizi (rahmetim ve mağfiretimle) zikredeyim. (Nimetim ve faziletimle şereflendireyim.) Bana (nimetlerimin gereğini yaparak sürekli ve samimiyetle) şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Artık) Ey iman edenler, sabırla ve namazla (Allah için tedbirleri alarak sıkıntılara katlanmak ve devamlı ibadet ve dua üzerinde bulunmakla Benden) yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. “(BakaraS.152-153) İşte buyurulduğu gibi Kur’an-i prensiplerin ikamesi, sünnetin hayatta anlam bulması ve güzel ahlakın yaşanmasıyla mümkündür!

Huzur-barış yurdu bir ülkede ve dünyada yaşamak yine bizlerin ellerinde ve ‘’O’NA DÖNÜŞTE!’’dir.

Zulmün her çeşidine, Haksızlığa, Adaletsizliğe, Lükse, İsrafa, Faize, Fuhşa, Hırsızlığa, Yolsuzluğa, Yalana, İftiraya, Uyuşturucuya, Alkole, Kumara, Millîsiz Piyangoya, Namazsızlığa, Zekatsızlığa, Duyarsızlığa ve Duasızlığa tövbe ederek, yani Fert, Aile ve Devlet olarak Haramların hepsini bırakarak ve yasaklayarak Allahımıza karşı nankörlüğü terk edelim!

Halik-i mutlak Rabb’imiz Allahımıza, helalleri yaşayarak ve haramlardan uzaklaşarak şükredelim ki; “Ve yine bir vakit Rabb’iniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size (nimetlerimi) artırıveririm ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir.” (İbrahim S.7) İlahi ihtardaki müjdeleri çoğaltıp, çeşitli bela ve musibetleri azalttıralım! Yoksa içimizdeki vurdumduymaz, sorumsuz, sayısız İlahi nimetler ve devasa hizmetler karşısında nankör beyinsizler yüzünden; azaplar dünyasında yaşamaya devam edeceğiz! Allah korusun!

Kendisine itaat ederek daim şükreden kullarından eylesin!

Allah’a Şükrü, Kullarına da teşekkürü unutanlardan eylemesin!

Nankörlük Virüsünü Şükürle tedavi edenlerden eylesin!

“Ey Rabb’im! Bana, anne ve babama verdiğin sayısız nimetlere gereğince şükretmeyi ve hoşnut olacağın güzel yararlı iş ve davranışlar yapmayı bana nasip eyle! Bana da hayırlı bir nesil bağışla! İşte ben, günahlarımdan tövbe edip Sana yöneldim ve hiç kuşkusuz ben, yalnızca Sana boyun eğen bir Müslüman kimseyim!” (Ahkaf S.15) Amiin!

Hak, adalet, ehliyet, merhamet, ilim, iman, irfan, İhsan, İhlas, edeb, terbiye ile eğitilecek Din ve Vatansever nesillerimizin kuracağı “Tam Bağımsız Süper Güç Türkiye” eliyle “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz: www.sevkiyilmaz.net

Not: ‪Allahımıza, Peygamberimize ve Dinimiz İslam’a aşırı düşman ve her fırsatta iki Cihan Güneşi Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize Hakaret içeren çizimler yapan Fransız Charlie Hebdo Dergisinin "Özür Dilemek istemiyorum, Mücadele Etmek istiyorum!" diyen Genel Yayın Danışmanı Fransız gavuru Plantu’yu ‘’sanatçı’’ diye davet eden batı’nın ve batılın aşığı, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftarlarının sevincini kursaklarında bırakarak, rezil festivali iptal eden İzmir Valimizi ve ekibini tebrik ediyoruz!‬ İmani tepkilerini gösteren duyarlı halkımızı, Milli medyamızı ve STK’larımızı da tebrik ediyoruz!

Twitter: @sevkiyilmaz
Facebook: @sevkiyilmaztr

Facebook: @sevkiyilmaz1955
Instagram: instagram.com/sevkiyilmaztr

Yorumlar (7)
yılmaz bay 1 ay önce
İsmi-i Sübhân virdin mi var?
Bahçelerde yurdun mu var?
Bencileyin derdin mi var?
Garib garib ötme bülbül

Bilirim âşıksın güle
Senin hâlinden kim bile
Bahçelerde bizim güle
Dolaşıp dil atma bülbül

Bilirim âşıksın verde
Cünûnum var gâyet serde
Bu sinemde olan derde
Sen de bir dert katma bülbül
yılmaz bay 1 ay önce
Amin. hayırlı cuma a lar.hayırlı sağlıklı huzur.lu günler.dile yiyle.
Mehmet özdemir 1 ay önce
Âmin inş. Allah razı olsun hocam
Refik AKÇİÇEK 1 ay önce
Çok teşekkür ediyorum muhterem hocam ağzına yüreğine sağlık hayırlı ömürler diliyorum.
Mahmut Kurt 1 ay önce
AMİN AMİN AMİN
Allah razı olsun değerli Hocam kalemize, kalbinize Rabim sağlık, güç versin. Yöneticilerimizi Dini ve Milli duygulardan Allah ayırmasın. Devletemiz ve Miletimize Birlik ve Dirlik nasip eylesin. Hain ve Nankörlerden cümlemizi uzak eylesin.
ROTAMIZ İSLAM, MESELEMİZ VATAN.
M NECATİ ÖZDEMİR 1 ay önce
ESSELAMUN ALEYKÜM SAYIN HOCAM
Çok mükemmel konuları tesbit ederek yazmışsınız
RABBİM size hayırlı bereketli sıhhatli uzun ömürler nasip etsin inşAllah amin
Hürmetlerimle
Ayhan kaplan 1 ay önce
BU KADAR SERVET EDİNDİNİZ
MÜCAHİDLER MÜTE AHİT OLDU BU DUZENİN DEVAMI İCİN BİRİLERİNİN ŞÜKRETMESİ LAZIM..
Günün Anketi Tümü
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?